Zastupitelé se shodli na dvou usneseních. Prvním z nich bylo neschválení odkupu areálu kasáren Jaslo od Ministerstva obrany ČR za 22 milionů Kč.

"Areál se prodává jako celek, pokud ho nikdo nekoupí, město bude oslovováno i nadále ve výběrových řízeních,” konstatovala starostka Radka Ondriášová a dodala, že náklady na provoz jsou obrovské. 22 milionů korun je stále ještě hodně peněz, i když suma, za kterou ministerstvo areál prodává, se již podstatně snížila (původně totiž byla 169 milionů korun).

Druhým bodem, na kterém se zastupitelé shodli (dvaadvacet hlasovalo pro), bylo usnesení k retardérům v Komenského ulici. Zastupitelstvo se tedy bude zabývat úpravou retardérů nebo jejich náhradou jinými prvky. “Je také třeba zhodnotit dopad těchto úprav na dopravu v historickém jádru města,” doplnila starostka.

Další tři návrhy na usnesení, předložené Věcmi veřejnými, buď doznaly značné úpravy nebo nebyly vůbec schváleny. Případně zastupitelstvo rozhodnutí nepřijalo – to se týkalo například protikorupčního “balíčku”. V tomto případě předkladatel Karel Hübl konstatoval: “Tento materiál beru jako námět, zkoušku, jestli bude v zastupitelstvu zájem se těmito věcmi zabývat.”

K tomuto tématu promluvil i tajemník MěÚ Vladimír Vyplelík, který je uvedl do kontextu s připravovanou protikorupční strategií ministerstva vnitra a modernizací veřejné správy.

“Pokud by byly tyto návrhy projednávány v předstihu, byla by šance na schválení některých opatření,” vyjádřila se starostka Radka Ondriášová, “Faktem je, že není v našich silách některé věci z oblasti státní správy ovlivnit.”

Při jednání zastupitelstva se objevila ještě jedna “novinka”, kterou komentoval Bedřich Novák. “Nelíbí se mi, že od vedení města dostáváme doplňující materiály na stůl v průběhu jednání,” řekl.