Od léta tohoto roku by měl na stavební činnost v Hranicích dohlížet městský architekt.

Vedení města si od nové funkce slibuje efektivní koordinaci stavební činnosti.

„Měl by dokázat říct, tuto zónu řešme takto, tady bořme, tady stavějme, tady nasaďme více zeleně a tak dále. Měl by zkrátka zaštiťovat odborný názor, jak v daných lokalitách postupovat," prohlásil již dříve starosta města Jiří Kudláček.

„Jde o to používat investice správným způsobem. Můžete postavit za tisíc korun betonovou zeď, nebo taky uměleckou kamennou zeď," doplnil starosta.

„V současnosti využívá městského architekta více než osmdesát českých a moravských sídel. Z blízkých měst například v Přerově, od léta bude působit také v Rožnově pod Radhoštěm," uvedl místostarosta Ivo Lesák, jenž se celé záležitostí s městským architektem intenzivně věnoval.

„Jedním z hlavních úkolů by mělo být zajištění návaznosti v dlouhodobém vývoji Hranice," domnívá se místostarosta.

„Pokud si třeba vezmete aktuálně schválený nový územní plán, ve kterém je nějaká plocha určena ke konkrétním druhům výstavby, ale je potřeba, aby se při té stavbě postupovalo podle určitých pravidel a postupů, aby to nějak vypadalo zkrátka. Právě nad tím by měl dozírat městský architekt," řekl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Městský architekt by měl být externím poradcem, který bude pomáhat v oblasti architektury a urbanismu jak městu, tak občanům.

V posledních měsících pořádala radnice cyklus přednášek pro veřejnost na téma architektura. Právě Marek Kuchta se ujal úvodní besedy.

David Král