Lid unavený válkou s netrpělivostí očekával příměří. Potvrzení této skutečnosti se stalo 28. října impulsem k vyhlášení samostatnosti.

Přijetí deklarace slovenského národa 30. října pak bylo potvrzením, že Češi a Slováci vstupují do nové etapy života našich národů. 28. říjen se hluboko zapsal do paměti lidu jako symbol Československé státnosti.

Znovu si při tomto výročí uvědomujeme příslušnost ke své vlasti, svoji spjatost s generacemi, které svým obětavým, hrdinským zápasem probojovaly myšlenku národního osvobození společného státního života českého a slovenského národa.

Velká říjnová socialistická revoluce dala příklad konkrétním řešením sociálních požadavků. Odrazilo se to v prvomájových průvodech v roce 1918, v nichž dělníci nesli socialistická hesla, potvrdilo se to i 14. října 1918, kdy Socialistická rada vytyčila požadavek na program společenského pokroku.

Mladé republice se do kolébky dostaly třídní rozpory, ale myšlenky sociálního pokroku sílily.

Až vznik Komunistické strany Československa v roce 1921 umožnil vystupňování boje proti vykořisťování, stal se předpokladem pro mobilizaci revolučních sil, významně přispěl k vytvoření národní samostatnosti a rovnosti lidí.

Novou kapitolu otevřelo také osvobození Sovětskou armádou a byly položeny základy k naplnění tužeb pracujících lidí.

Nové Přerovsko, 27. 10 1989