ROZHOVOR

Jak se mohou u dítěte projevit následky pohlavního zneužití?

Lze je rozdělit do čtyř hlavních faktorů. Tím prvním je traumatická sexualizace, kdy se u dítěte, které je pohlavně zneužíváno, může časem projevit erotické chování, které je naprosto nepřiměřené jeho věku.

Dalším faktorem je bezmocnost, obava, úzkost. Dítě ztrácí kontrolu nad situací doma nebo ve svém okolí a je tím deprimováno. Třetím faktorem je takzvaná stigmatizace, kdy dítě má neracionální pocity viny za to, co se stalo. Často je tento jeho pocit ještě posilován okolím.

Máte na mysli to nejbližší okolí?

Mám na mysli případy, kdy se jedná o sexuální zneužívání v rodině. Většinou jde o vztah dítěte s někým v rodině, často je to např. nový partner matky. Bohužel ta se pak často přiklání na stranu svého druha a dítěti vyčítá, že ho k činu vyprovokovalo svých vyzývavým chováním, oblečením a podobně.

A čtvrtým faktorem je… …zklamání. Dítě je velmi zklamáno někým, komu důvěřovalo a ke komu mělo blízký vztah.

Může se stát, že je dítě sexuálním zneužíváním poznamenáno dlouhodobě nebo trvale?

Ano. Může se u něj projevit posttraumatická stresová porucha (PTSD). Začne být úzkostné, projevují se u něj depresivní stavy nebo trpí disociativní poruchou.

Jak se projevuje disociativní porucha?

Jedná se o psychickou poruchu, která se projevuje navenek fyzickými příznaky, např. poruchami hybnosti končetin bez přiměřeného neurologického nálezu.

Dítě trpí psychicky, ale příznaky jeho nemoci mají fyzický charakter. Stěžuje si na bolesti, ale všechna lékařská vyšetření jsou v pořádku, protože problém je zkrátka „v hlavě“. Tato onemocnění se pak velmi složitě léčí.

Pozoruje okolí změny v chování u oběti trestného činu znásilnění nebo zneužívání?

Velmi často ano, i když mnohdy s časovým zpožděním. Takovýto traumatický zážitek dítěti často narušuje i vztahy s okolím a s vrstevníky. Oběť pak může být slovně i fyzicky agresivní, častěji vyvolává konflikty, chová se neadekvátně svému věku.

Jak na dítě působí následné policejní vyšetřování činu?

Může je paradoxně zranit ještě více než čin samotný. Naštěstí v našem zákonodárství už asi tři roky existuje tzv. neodkladný nebo neopakovatelný úkon.

Spočívá v tom, že dítě je při výslechu uvedeno do místnosti s jednocestným zrcadlem a spolu s ním je tam pouze vyšetřovatel. Ostatní, jako např. soudce, obhájce apod.mudiktují otázky pro dítě zvenčí. Tato místnost je vybavena jako obývací nebo dětský pokoj, aby se v ní dítě cítilo příjemně. Výslech je zaznamenáván na elektronickém nosiči a ten pak slouží jako podklad k soudnímu líčení, u kterého už není přítomnost dítěte nutná.

Kde se mohou pochlubit takovou výslechovou místností?

Jedna taková je v Olomouci a vyšetřovatelé s ní mají velmi dobré zkušenosti.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK:

Na Nový rok byly pohlavně zneužity dvě děti

Kateřina Kapková