Momentálně se řeší, za jakých podmínek k prodeji bytů na sídlištích Struhlovsko, Kpt. Jaroše a na Třídě 1. máje dojde.

„Správa majetku města zadala posudky, protože město si samozřejmě nemůže cucat ceny z prstu. Ze zákona je tam předkupní právo, pro současné nájemníky. Postup by měl být tedy takový, že dojde k tržnímu odhadu ceny toho bytu, který pak město následně poníží o zákonný koeficient,“ uvedl starosta města Hranice Jiří Kudláček.

Právě díky koeficientu by měly být tyto městské byty nabízeny za výhodnější ceny. Odhad cen ani výše koeficientů však v tuto nejsou známy.

Po stanovení podmínek prodeje hodlá hranická radnice současným nájemníkům poskytnout delší časový úsek na rozmyšlenou.

„Samozřejmě by bylo špatně, kdybychom mlčeli a pak nájemníkům oznámili, že za měsíc si byt buď koupí, anebo mají smůlu. Musíme dát dostatečný prostor, aby měli lidé čas se na odkup připravit. Já bych to v tuto chvíli viděl minimálně na období jednoho roku od stanovení těch podmínek,“ řekl starosta.

„Pokud ani po uplynutí určeného časového období nebude předkupní právo využito, budeme tu situaci dále řešit. Musí se právně stanovit, co by musel splnit potencionálně jiný zájemce o odkup a především, jaká práva mají ti občané, které tam momentálně bydlí. Nechceme totiž lidem v žádném případě uškodit,“ doplnil šéf hranické radnice.

Lhůta vypršela

Někteří z nájemníků však mají z cen, za které bude město půdní nástavby nabízet, obavy.

„Městské byty se v minulosti prodávaly za velice výhodné ceny. Samozřejmě jsme tak počítali s tím, že za podobných podmínek budou byty nabídnuty i nám. Když ale radnice mluví o tržních odhadech, tak si tím nejsme jistí,“ vyjádřila nejistotu jedna z obyvatelek půdní vestavby na sídlišti Kpt. Jaroše, která si přála zůstat v anonymitě.

Ke stanovení způsobu prodeje dojde pravděpodobně v horizontu několika následujících měsíců.

„Věřím, že tento systém bude do podzimu nastartován,“ uzavřel Jiří Kudláček.

U půdních nástaveb na sídlištích Kpt. Jaroše, Struhlovsko a na Třídě 1. máje musela radnice s odprodejem počkat dvacet let od kolaudace. Na výstavbu těchto bytů totiž město v devadesátých letech využilo státní dotace, které splnění této podmínky vyžadovaly. Stanovená lhůta dvaceti let již však vypršela.