Solární elektrárna se bude nacházet na rozloze necelých dvou hektarů mezi obcí Radkovy a městysem Dřevohostice. „Investorem tohoto projektu je ostravská firma, která nás asi před dvěma lety s tímto záměrem oslovila.

Firma hledala k dlouhodobému pronájmu pozemek, na kterém by mohla solární elektrárna vyrůst. Přišlo nám to jako velmi zajímavý nápad. Realizaci předcházely různé administrativní úkony, které jsme zvládli, a dnes už elektrárnu investor na pozemku buduje,“ řekl starosta obce Radkovy Marek Foukal.

Fotovoltaické panely solární elektrárny mají vyrobit až 236 megawatthodin elektrické energie ročně. Elektrárna bude mít mimo jiné také referenční účely. „Je to naše první dílo. Chceme tímto způsobem zájemce seznámit s naší činností,“ sdělil ředitel ostravské firmy Petr Hurník.

Obec pronajala investorské firmě pozemek na třicet let, což je i doba životnosti elektrárny. „Potom se elektrárna buď zrekonstruuje podle soudobého vývoje technologií, nebo zruší. Nemalou výhodou je, že tato forma výroby nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí v obci. Po ukončení činnosti elektrárny je technologie snadno demontovatelná a pole bude moci bez problému dále sloužit zemědělským účelům,“ dodal starosta.

Elektrárna se bude skládat ze dvaačtyřiceti otočných stojanů, každý z nich ponese šestadvacet fotovoltaických panelů. Stojany s panely se budou během dne naklápět podle dráhy Slunce po obloze tak, aby byl zajištěn jejich maximální osvit.

Sluneční elektrárna se v současné době staví na poli v obci Radkovy směrem na Dřevohostice.

Podle slov starosty obce nový krajinný prvek v podobě elektrárny místním lidem příliš nevadí. „S tímto záměrem a postupy v jednáních jsme obyvatele průběžně seznamovali. Výhodou projektu je i umístění elektrárny téměř na okraji katastru obce“ vysvětlil Foukal. Elektrárna přinese obci i další výhody.

„Přínosem bude nejen příjem do rozpočtu z dlouhodobého pronájmu, ale přislíbeno je i příležitostné pracovní uplatnění našich obyvatel při údržbě areálu elektrárny.“ upřesnil starosta Foukal. Podle jeho slov elektrárna bude mít i výchovně- vzdělávací účel. Počítá se totiž s tím, že by se s činností tohoto zařízení mohli při své výuce seznamovat i žáci základní školy ze sousedních Dřevohostic a v případě zájmu i další subjekty.

A protože obdobná solární elektrárna se v širokém okolí nevyskytuje, lze předpokládat, že se tímto zařízením obec také značně zviditelní. „Navíc přispějeme malou měrou i ke zlepšení životního prostředí. Vyrobená elektrická energie bude proudit do rozvodné sítě ČEZu jako takzvaná Zelená energie, vyrobená z obnovitelných energetických zdrojů“ řekl závěrem starosta Foukal.