„S návrhem přišli členové komise pro cestovní ruch, kulturu a památky. Růžena Stoklásková byla vůbec první ženou v městském zastupitelstvu a radě. Působila jako učitelka na Základní škole Karolíny Světlé, nynější ZŠ B. Němcové,“ přiblížila tuto významnou osobnost náměstkyně přerovského primátora Elena Grambličková (ODS).

Stoklásková studovala v letech 1916 až 1920 na dívčím pedagogiu v Přerově. „Nastoupila v roce 1935 jako odborná učitelka na Základní školu Karolíny Světlé a působila zde až do svého zatčení gestapem v roce 1941,“ upřesnil také mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Podle jeho slov byla Růžena Stoklásková v roce 1938 zvolena za sociálně demokratickou stranu do městského zastupitelstva v Přerově. Jako vůbec první žena v historii se stala i členkou městské rady. Na starosti měla kulturní a osvětový odbor.

„Na počátku druhé světové války se aktivně zapojila do odbojové činnosti, pomáhala šířit letáky a vykonávala kurýrní službu,“ přiblížil dále mluvčí Přidal. Stoklásková byla po svém zatčení gestapem vězněna v Olomouci a v Brně, kde byla v roce 1942 popravena.