Navázat dialog s vedením města se tak nyní pokouší prostřednictvím nového občanského spolku. My jsme si promluvili se zakladateli Zdeňkem Johnem a Pavlem Šváčkem.

Živé hranické náměstí, to je název vašeho nového spolku. Co si od této občanské iniciativy slibujete?
Pavel Šváček: Účel spolku je navázat dialog se zástupci města, být partnerem a vytvořit společně vizi a koncepci Živého hranického náměstí. Předložit návrhy, jak by se podle nás mohla situace v centru řešit, aniž by se muselo sahat k tak drastickým a zmatečným opatřením, jako bylo uzavření průjezdu historickým jádrem.
Zdeněk John: Našim cílem je v prvním kroku dosáhnout zrušení rozhodnutí rady města o uzavření průjezdu historickým jádrem města a spolupracovat s městem na plánu, jak zklidnit dopravu a oživit náměstí.

Proč je podle vás toto opatření špatné?
Zdeněk John: Podle nás tento krok nepovede k oživení náměstí, jak jej zdůvodňuje radnice, ale naopak k umrtvení náměstí a likvidaci živnostníků. Lidé jsou pohodlní, všude si chtějí dojet autem. Je zkrátka taková doba. Teď je ale cesta z náměstí mnohem složitější a spousta lidí si prostě nechce zajíždět. Odliv zákazníků je tak znát.
Pavel Šváček: Především je to rozhodnutí nekoncepční, bez jakéhokoli projednání nebo společné komunikace. Zkrátka „o nás bez nás.“ Všichni zainteresovaní bychom měli vědět jaké jsou vize vedení města.

Promítlo se omezení dva měsíce po zavedené do tržeb?
Zdeněk John: Rozhodně. Samozřejmě nemůžeme mluvit o všech živnostnících, na některé to vliv nemělo. Mnohé však toto opatření výrazně poznamenalo, nejvíce v Jiráskově ulici. Nechci tady ale rozebírat situaci druhých, můžu mluvit sám za sebe. V trafice i v pečivu se měsíční obrat snížil o 15 až 20 %.

Už jste se s vedením města setkali?
Pavel Šváček: Třikrát jsme již jednali se starostou i místostarosty. Bohužel zatím jednání nepřineslo žádný výsledek. Ze strany města není vůle, těžko se tak hledá cesta.
Zdeněk John: Pan Juračka by tady z toho chtěl mít nejradši všude pěší zónu. Přitom nechápe, že na náměstí nikdo chodit nebude, když tam nebudou žádné obchody ani služby.

Předložili jste nějaká konkrétní opatření?
Zdeněk John: Navrhujeme umožnit parkování na náměstí po dobu 30 minut zdarma ve všední dny. Umožnit průjezd Jiráskovou ulicí ve všední dny od 6 do 18 hodin a v sobotu od 6 do 12 hodin s tím, že by řidiči pro příjezd na Pernštejnské náměstí mohli využívat pouze Janáčkovu ulici. Tak by byl minimalizován průjezd Zámeckou ulicí.
Pavel Šváček: K oživení centra by podle nás přispělo také přemístění tržního místa z plochy před starým kinem do Zámecké ulice, tak jak tomu bylo dříve. Dále si myslíme, že by město mohlo obyvatele vybídnout k většímu pohybu po náměstí, kdyby sem přemístilo nějaké důležité administrativní pracoviště nebo třeba informační centrum. Nejsme proti pěším zónám, i naším cílem je eliminovat porušení zákazu průjezdu centrem. Návrhů máme spoustu.

Zmínili jste parkování. Jedním z vašich požadavků je také urychlení jednání o novém parkovišti vedle hotelu Centrum.
Zdeněk John: Nechápeme proč se radnice nevydala nejprve tímto směrem. Vybudování parkoviště na Komenského ulici, s přímým průchodem na náměstí, by přece pomohlo všem. Zákazníkům i obchodníkům. Dokonce i ten průjezd náměstím by se snížil, když by lidé parkovali dole.

Vyhodnotit dopad opatření hodlá město v polovině července. Jaký bude další postup vašeho spolku, pokud město od zákazu neustoupí?
Pavel Šváček: Máme připraveny další kroky. Rozhodně to nevzdáme.