Ti už se definitivně vzdali myšlenky na stavbu finančně nákladné radnice, kterou obyvatelé města v minulých letech kritizovali, a hodlají proto zastupitelům předložit novou vizi.

Záměrem se má nyní zabývat pracovní komise, složená ze zástupců všech stran napříč politickým spektrem. „Chceme, aby se na rozhodování o podobě náměstí podílelo celé zastupitelstvo,“ vysvětlil postoj radních náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

Podle jeho slov je už minulostí původní záměr na nákladnou stavbu radnice, s níž lidé nesouhlasili. Pokud se bude nové sídlo magistrátu stavět, půjde prý o zcela nový záměr. „Budeme se zamýšlet nad jinou podobou radnice, která by mohla vzniknout rekonstrukcí budovy bývalé vojenské správy,“ upřesnil tajemník města Jiří Bakalík.

„Jde jen o to, aby měl magistrát důstojné sídlo a lidé nemuseli přecházet z místa na místo.“ Jiří Bakalík, tajemník

 

„Takzvaný Blažkův dům už léta chátrá, takže ani jinou možnost nemáme, než provést jeho opravy. Z usnesení zastupitelstva vyplývá, že se původní projekt kvůli vysokým nákladům a výhradám k jeho vzhledu nebude realizovat,“ potvrdila náměstkyně přerovského primátora Elena Grambličková (ODS).

Pracovní skupina má podle jejích slov posuzovat vzhled celého náměstí T.G. Masaryka. Nacházejí se zde totiž budovy, hyzdící jeho vzhled - například objekt Emosu a další zchátralé domy, které jsou v rukou soukromých vlastníků. „Ohrazujeme se proti tomu, že bychom chtěli stavět nějaký palác pro úředníky. Jde jen o to, aby měl přerovský magistrát důstojné sídlo a občané nemuseli při vyřizování svých záležitostí přecházet z místa na místo,“ poznamenal tajemník města Jiří Bakalík.

Jednotlivé agendy úřadu se totiž v současnosti nacházejí hned v několika budovách – v Bratrské, Smetanově, Blahoslavově ulici, dále na náměstí T. G. Masaryka, na Horním náměstí a v ulici B. Němcové. Opoziční zastupitelé se diskusi o revitalizaci náměstí nebrání.

„Z debaty by ale mělo jasně vyplynout, jak náměstí využít. Do dnešního dne už se totiž do jeho oprav investovalo několik desítek milionů korun. Pracovní skupina by proto měla především definovat požadavky na jeho vzhled,“ uzavřel přerovský zastupitel Richard Šlechta (Společně pro Přerov).

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika