„Firmu jsme včas upozorňovali, že jsou ve skluzu a momentálně už vše bude řešeno finančně. Neustále s firmou jednáme a snažíme se věci uspíšit," pověděl mluvčí Hranic Petr Bakovský.

Stavební práce začaly v červenci a měly skončit 15. listopadu, což se zdaleka nestalo.

Rozbagrované hřiště, parkoviště, nedokončené cesty a spousta bahna. Takový je obrázek „překážkové dráhy" v Galašově ulici.

Kdy bude stavba u konce zatím není stále jasné.

„Situací se bude zabývat rada města. Nicméně ve smlouvě stojí, že za každý den hrozí firmě penále 30 tisíc korun denně," sdělil dále Bakovský.

Starosta města potvrdil, že každým dnem nabíhají sankce za každý den prodlení a konečná suma bude závislá na termínu dokončení. Odpouštění sankcí nepřipadá v úvahu.

„Není to jednoduché, protože by vše musela projednat jak rada, tak zastupitelstvo. Z větší části k takovým věcem ale většinou nedochází, protože jde o finanční nároky města," pověděl Jiří Kudláček.

Poškozují zájmy města a občanů

Za zdržení může i několik zádrhelů, na které narazila firma v průběhu prací. ¨

„Několik věcí nebylo projekčně dopracováno. Co mám informace, tak byl údajně větší spád svahu, takže se musela dělat nová opěrná věc, dále zde nebyly sítě v hloubkách, které projekty uváděly, tudíž se musely překládat," vysvětlil dál starosta.

Právě v takových případech město hodnotí, do jaké míry ovlivňují tyto problémy termín ukončení akce.

„Pokud vliv mají, prodlužujeme případ o několik dní, jak se dohodneme s dodavatelem prací. Firmy, které vysoutěží jistou zakázku, se zároveň zavazují, že ji naplní bez ohledu na počasí či případné problémy. V této chvíli již poškozují zájmy města a samotných občanů," uzavřel nekompromisně starosta Hranic Jiří Kudláček.