Jak byste popsal obec Rakov?

Rakov leží deset kilometrů od Hranic, má přes čtyři sta obyvatel a jeho rozloha je necelých pět set hektarů.

Jak dlouho působíte jako starosta této obce?

Stal jsem se starostou po posledních volbách, takže v listopadu loňského roku. V minulém zastupitelstvu jsem působil v kontrolním výboru. Ve vedení obce jsem tedy druhé období.

Je něco, co se vám během této krátké doby povedlo? Za co byste se pochválil?

Já se nerad chválím, takže to řeknu jinak. Zaprvé se řídím krédem, že než za něco začnu kritizovat, tak se sám sebe ptám, co jsem pro to udělal. Zadruhé se snažím vyjít vstříc všem lidem, kteří jsou ochotní ve svém volném čase a zadarmo udělat něco pro obec. Takto podporujeme všechny spolky a hlavně hasiče, za které jsem ve volbách kandidoval.

Měl jste nějakou konkrétní vizi, s kterou jste přebíral funkci starosty?

Samozřejmě měl. Hasiči šli do voleb s tím, že chtěli prosadit své zájmy. Je ale logické, že činnost obce musí pokračovat dál bez ohledu na stranické zájmy vedení a snad se mi to i daří.

Jaký je v současné době váš nejdůležitější úkol?

Nyní je nejdůležitější změna územního plánu, což je papírová práce, kterou dodělávám po svém předchůdci. Do konce roku by se měly změny schválit. Letos jsme také získali dotaci pro osvětlení místní části obce, které se říká Doubravka. Práce na novém osvětlení začnou již letos na podzim. Před měsícem jsme tam dokončili budování energetických sítí. Museli jsme nechat postavit novou trafo stanici.

V Doubravce tak vznikly parcely pro nové rodinné domy?

Ano, díky novému územnímu plánu tam bude stát devět rodinných domů. Jsou to budoucí parcely, ale už máme i nějaké předkupní smlouvy, takže zájem o ně je. Snažíme se tím přitáhnout do Rakova mladé lidi.

Co byste chtěl zlepšit v obci do konce svého volebního období?

Snažím se obec zatraktivnit pro mladé lidi. Chybí tady víceúčelové hřiště, takže to je jeden z mých budoucích cílů. Chtěl bych také nějak zaktivovat lidi, aby se zapojili do dění v obci a ne jen kritizovali činnost ostatních. To se týká nejen hasičů, ti myslím, že fungují dobře, ale i ostatních spolků, jako jsou zahrádkáři, sportovci nebo myslivci.

Jakým způsobem je podporuje obec?

Obec se hlavně snaží podporovat všechny stejně. Vždy rád lidi podpořím, třeba i finančně, ale jen pokud jsou ochotní udělat něco na oplátku. Třeba hasiči si dlouho museli vystačit ze svých vlastních financí, takže myslím, že spolky jsou zvyklé nespoléhat se jen na pomoc obce. A lidé by si měli uvědomit, že čím větší bude jejich účast ve spolcích, tím budou mít v obci větší možnost něco ovlivnit.

Jak spolky v obci působí?

Nejaktivnější jsou hasiči a sportovci, kteří organizují v obci zábavy. Funguje u nás také kulturní komise, která se stará o dětský den, mikuláše a každoroční setkání seniorů. Tato komise na akcích, které organizuje, také každý rok vydělá peníze na ohňostroj. Někdo říká, že je hloupost utrácet za takové věci, když se všichni snaží šetřit, ale když si na to vyděláme, tak v tom nevidím problém. Bývají tady pravidelně dva plesy, jeden pořádají hasiči a druhý mateřská škola. Doufám, že jich časem bude i víc, že se nějaká složka obce ještě zaktivuje. Na konci léta hasiči pořádají ve spolupráci s kulturní komisí fotbal ženy proti mužům. Je to ukončení prázdnin, při kterém si děti mohou zasoutěžit na různých stanovištích a získat odměnu.

Jaké možnosti mají v Rakově sportovně založení občané?

Sportovci u nás mají dva oddíly. Jedním jsou stolní tenisté, kteří hrají krajskou soutěž. Obec jim umožňuje hrát v místním kulturním domě. Pak to jsou hokejisté, kteří hrají amatérskou ligu. Nic se jim přímo neplatí, ale snažíme se jim umožňovat jejich činnost a chceme za to, aby pak byli ochotní udělat něco pro nás. Navzájem si tak snažíme vycházet vstříc a zatím to funguje dobře. Myslivci u nás pořádají mikroregionální střelby, které se konají v srpnu.

Je něco, co byste označil za hlavní problém Rakova?

Hlavním problémem je nedostatek peněz, které chybí všude. Pak mě také trápí kanalizace obce, která vyžaduje hodně peněz a nikdo nám s ní finančně nepomáhá. Jsme malá obec a sami nejsme schopni novou kanalizaci vybudovat. Máme hotové plány na přivaděč do opatovické čističky, který by měl vyřešit problémy nejen u nás, ale také v Paršovicích. Budeme se snažit společnými silami získat dotaci.

Spolupracujete ještě jinak s okolními obcemi?

Myslím, že spolupráce funguje hlavně v rámci mikroregionu Záhoran, což je spolek devíti obcí. Tyto obce spolupracují docela často.

Jak kolísá počet obyvatel Rakova?

Řekl bych, že počet obyvatel trošku stoupá. Obec se snaží lidi podporovat, proto jsme vybrali tři lokality, které umožňují novou výstavbu. Tyto obecní pozemky jsme nabídku lidem za velice rozumnou cenu s tím, že do pěti let musí dům na pozemku stát.

Jaké služby může Rakov nabídnout svým občanům?

Naší malou vymožeností je to, že máme školku. Chodí sem kolem pětadvaceti dětí nejen z Rakova, ale i z okolních obcí. Máme jedno dětské hřiště za školkou a jedno modernější hřiště s průlezkami. V obci se nachází obchod a kulturní dům, ve kterém sídlí také obecní úřad a hospoda. Loni jsme na něm spravovali střechu a čeká nás ještě výměna oken. Chceme hlavně budovu energeticky upravit, protože v létě je tady horko a v zimě chladno. Nesmím také zapomenout na výletiště, které je pro občany volně přístupné. Vyšel jsem vstříc i maminkám, které ho mají pro sebe rezervované v pondělí odpoledne. Děti si tam mohou hrát, kreslit po zemi a bavit se.

Na co byste do Rakova pozval turisty?

V Rakově máme opravenou kapli a za peníze z evropských dotací jsme nechali opravit všechny kříže, které jsou u každého vjezdu do obce. Na návsi je památník obětí první světové války. Turistům bych proto doporučil náves jako dominantu obce a výjezdy z obce s opravenými kříži.

PETRA ANDRÝSKOVÁ

Medailon

Jméno: Jaroslav Ludka

Stav: ženatý

Počet dětí: jedno

Znamení zvěrokruhu: kozoroh

Největší koníček: hasiči a stolní tenis

Největší neřest: upřímnost

Oblíbený film: Sedm statečných, Gladiátor

Oblíbená hudba: populární, třeba Kabát

Oblíbené jídlo: úplně všechno