V čem se podle vás hranická Charita za dvacet let své existence nejvíce proměnila?

Profesionální Charita Hranice vznikla před dvaceti lety transformací z dobrovolnické charity, která provozovala Charitní šatník. První službou, kterou začaly zdravotní sestry pod vedením paní ředitelky Veroniky Polusové poskytovat byla Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba. V počátcích činnosti to bylo asi pět zaměstnanců. Momentálně provozujeme jednu zdravotní a pět registrovaných sociálních služeb, máme 55 zaměstnanců a 10 dlouhodobých dobrovolníků. Ročně pak poskytujeme služby více než 600 klientům.

K výročí dvaceti let pořádáte výstavu v Galerii M+M. Co všechno na ni mohou návštěvníci vidět?

Jádro tvoří fotografická výstava, která zachycuje proměny a změny v Charitě Hranice v uplynulých dvaceti letech. Vedle fotografií, výrobků a obrazů, si budou moci návštěvníci prohlédnout i zdravotnické vybavení či pečovatelské pomůcky. Velký prostor naší výstavy je věnována také našim dobrovolníkům. Ať už se jedná o Tříkrálovou sbírku, Charitní šatník či pletařky, které pletou obvazy pro malomocné. Nebude chybět ani vybavení pracovníka, který pomáhá při mimořádných událostech. Zpestření výstavy by pak měl přinést zábavný kvíz a vtipy s charitní tématikou.

Výstava Charita Hranice 20 let s vámi je v hranické Galerii M+M k vidění do 6. září.
Výstava připomíná 20 let Charity Hranice

Jaké služby tedy Charita momentálně poskytuje?

Zdravotní službu Domácí zdravotní péče, nyní se zaměřením také na Domácí hospicovou péči, Charitní pečovatelskou službu a Osobní asistenci. Tyto terénní služby poskytujeme seniorům, chronicky nemocným a lidem s postižením. Nízkoprahovka Fénix zajišťuje ambulantní služby dětem a mládeži. Denní centrum Archa zase lidem s kombinovaným postižením. V Hranicích i Lipníku nad Bečvou provozujeme dobrovolnicky Charitní šatník. Pomáháme také rodinám, které postihne mimořádná nepříznivá událost. Například povodeň, extrémní situace způsobená počasím, požár nebo zřícení domu. Díky finančním zdrojům z Tříkrálové sbírky a Postní almužny můžeme každoročně v našem regionu pomáhat rodinám, které mají děti s postižením, vícedětným rodinám a osamělým rodičům.

Co je podle vás hlavním posláním Charity?

Význam slova caritas je milosrdná láska. Hlavním poslání Charity je tak pomoc lidem, kteří se dostanou do životní situace, kdy si sami pomoci nemohou. Ať už z důvodu věku, zdravotního stavu, zdravotního postižení, nepříznivé sociální rodinné situace nebo při postižení rodiny mimořádnou událostí. Charita na základě této potřebnosti pomoci lidem v nouzi vznikla a je to i do budoucna hlavní smysl a důvod její existence.

Co je na práci vaší a vašich pracovníků nejnáročnější, co vás naopak na práci pro Charitu nejvíce naplňuje?

Nejnáročnější v sociální práci je určit správnou míru pomoci, tak abychom pomohli v tom, co klient nezvládá sám, ale abychom se mu nesnažili pomáhat tam, kde je to schopen zvládnout sám. Každý den s našimi klienty je jiný, pracovníci musí umět se přizpůsobit se jejich momentálnímu zdravotnímu stavu a psychickému rozpoložení.

Práce v Charitě, čili pomoc druhým lidem, dává zaměstnancům smysl. Když je naše pomoc účinná, pomůže našim klientům zůstat v jejich domácím prostředí, i přes jejich omezení žít stejně naplněný život, jako žijí jejich vrstevníci. I když naše práce není společností morálně ani finančně přiměřeně ohodnocena, naší největší radostí je spokojený a vděčný klient a jeho rodina.

Máte pocit, že ve společnosti stoupá zájem o dobročinnost? Že se lidé více zapojují, angažují?

Lidé rádi pomáhají, pokud dostanou nabídku, které důvěřují. V Charitě Hranice organizujeme dlouhodobé i krátkodobé dobrovolníky. Do naší činnosti se zapojují všechny věkové skupiny. Děti koledují pro naši Tříkrálovou sbírku, jejich rodiče a studenti mají při této sbírce úkol vedoucích skupinek. Také pomáhají jako dobrovolníci při potravinových sbírkách. Dobrovolnice seniorky zabezpečují provoz Charitního šatníku. Dobrovolnice pletařky pro změnu pletou obvazy do leprosálii v Indii a Africe. V rámci akce Vánoční balíček na Ukrajinu každoročně narůstá počet dárců, kteří obdarovávají balíčkem plným překvapení děti z ukrajinských dětských domovů a charitních sociálních center. 

Charita Hranice slaví letos dvacáté výročí svého působení.
VIDEO: Hranické Charitě zazpívala k výročí Anna K.