Ve funkci tak vystřídal Zdeňka Horáka, který nyní šéfuje nemocnici v Prostějově. Roman Gavanda má třiatřicet let a vystudoval ekonomii.

I přes svůj poměrně nízký věk má s činností ve zdravotnických zařízeních bohaté zkušenosti. Naposledy stál v čele nemocnice v Krnově.

ROZHOVOR

Jak jste se sžil se svou novou funkcí?

Jelikož jde o mé působení už v páté nemocnici, tak si myslím, že proces seznamování se s novým prostředím bývá čím dál kratší. Přece jen problémy ve zdravotnických zařízeních bývají obdobné. I když každá nemocnice i její jednotlivá oddělení určitou specifikaci samozřejmě mají.

O přerovské nemocnici mám informace takzvaně na papíře, ale seznámil jsem se s ní detailně už i osobně, abych si udělal představu, jakým způsobem by se organizace měla vyvíjet dál z hlediska strategie a investic.

Stejně jako váš předchůdce, ani vy nemáte lékařské vzdělání. Nepovažujete to za handicap?

Vést nemocnici je o dobrém týmu, nikoliv o jednotlivci. Člověk se musí umět obklopit řadou kvalitních odborníků z daných oblastí, které jsou spojené s chodem nemocnice.

Takovými klíčovými posty jsou konkrétně tady v Přerově například náměstek pro léčebněpreventivní péči a zároveň náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

V loňském roce se přerovská nemocnice dočkala po nákladné rekonstrukci nového stravovacího zařízení. Jaké další investice se plánují na letošní rok a výhledově do budoucna?

Na letošní rok je naplánována rekonstrukce výtahů, která je nevyhnutelná z důvodu splnění zákonné normy. Zároveň plánujeme přemístění rehabilitačního oddělení, čímž chceme dosáhnout úspor provozních nákladů.

Dále uvažujeme o spojení laboratoří, které jsou momentálně situované do několika míst areálu nemocnice. Chtěli bychom laboratoře sjednotit tak, aby byl jejich provoz co nejlépe organizován.

Interní oddělení prošlo v minulosti částečnou rekonstrukcí. Bude modernizace tohoto objektu pokračovat?

Rekonstrukce se týkala jednotky intenzivní péče a zbývá dokončit lůžkovou část tohoto oddělení. Dosud však nebyla zpracována studie, která by odhadla stavební náklady na tuto investici.

Jsem si jist, že tato investice nebude v budoucnu opomenuta. Probrali jsme teď investice spíše z hlediska stavební činnosti.

Jak to však bude vypadat s modernizací zdravotnických přístrojů?

Také v této oblasti budou vynaloženy nemalé finanční prostředky. Například interní oddělení by mělo získat novou gastroskopickou jednotku, pro urologické oddělení chceme zakoupit nový ureteroskop, pro porodnicko gynekologické oddělení nový kardiotokograf a dále je v plánu pořízení vzduchové vrtačky pro operační sály ortopedického oddělení.

ORL a urologické oddělení budou vybaveny novými videosystémy. Takže investic do přístrojové zdravotechniky je naplánovaných skutečně mnoho. Také na zakoupení počítačů a serverů nezbytných pro chod nemocniční informačního systému půjde významná částka ve výši 3,7 milionu korun.

Do funkce ředitele přerovské nemocnice jste nastoupil jen měsíc po zahájení reformy ve zdravotnictví. Jak se nemocnici daří vybírat poplatky za péči?

V tuto chvíli se setkáváme spíše s drobnějšími problémy, které ovšem nejsou až tak zásadního charakteru. S vybíráním poplatků je samozřejmě spojena větší administrativní zátěž pro střední zdravotnický personál.

Určitě práce přibylo, ale zároveň musím říct, že z hlediska rozpočtu nemocnice tento příjem tvoří vskutku zajímavou částku.Tu můžeme použít ke zkvalitnění péče, zejména v oblasti ošetřovatelské, kde ne vždy zbývají finanční prostředky.

Týká se to například nákupu nočních stolků, postelí, matrací a podobného zařízení, které je většinou v nemocnicích ve špatnémstavu.

V poslední době došlo v nemocnici ke dvěma personálním změnám. Jedna se týkala ředitelského křesla a druhá se dotkla vedení chirurgického oddělení. Jsou připraveny další personální změny?

Personální změny neplánujeme. Jsou většinou spojeny s odchodem lékařů, kteří se chtějí spíše věnovat privátním aktivitám než práci v nemocnici, nebo jde o přirozené odchody v rámci důchodového věku.

V rámci personálních změn však skutečně stojí v čele chirurgického oddělení nový primář. Je to pan Adolf Gryga. Jedná se o velmi zkušeného a erudovaného lékaře, který zastával funkci zástupce přednosty druhé kliniky chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc a zároveň působil v rámci vzdělávání a výzkumuna Univerzitě Palackého v Olomouci.

Je to osobnost, která nepochybně přispěje ke zvýšení odbornosti na tomto oddělení. V současné době probíhá na jednotlivých odděleních nemocnice analýza, jejímž cílem je zhodnocení činnosti a stanovení profilačních oborů nemocnice.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika