Výsledkem jsou dlouhé fronty a nespokojení klienti, na které se už nedostala řada.

Město proto bylo nuceno učinit opatření - přednost budou mít pouze neodkladné záležitosti.

„Nechceme přijmout omezení, které by zvýhodňovalo pouze lidi z okresu Přerov. Proto jsme se rozhodli, že konkrétně v registru vozidel budeme přednostně obsluhovat ty klienty, kteří přicházejí s akutní záležitostí, jež nesnese delší odklad - například když ztratí značku auta a potřebují novou, nebo přijdou o velký technický průkaz, bez něhož se neobejdou. Mezi neodkladné záležitosti patří i vyřazení vozidla u podnikatelských subjektů,“ shrnul tajemník přerovského magistrátu Petr Mlčoch. Lidé, kteří na úřad přicházejí třeba s přepisy vozidel, budou muset počkat, jestli na ně vyjde řada.

V současné době jsou otevřena tři okénka z původních pěti.

Protože ale klienti musejí dodržovat rozestupy, táhne se dlouhá fronta přes část Masarykova náměstí, kde úřad sídlí.

„Aby nevznikaly problémy a nedocházelo ke shlukování, stojí u vchodu strážník městské policie a pouští klienty do budovy postupně,“ vylíčila Jitka Kočicová z přerovského magistrátu.

Samotné odbavování je bezproblémové a probíhá plynule - zajištěna je také desinfekce po odchodu každého klienta.

Objednávkový systém? Nyní komplikace

Přerovský magistrát má během nouzového stavu úřední hodiny v maximální možné době tří hodin - a to vždy v pondělí a ve středu.

„Zároveň je povinen dodržet i další ustanovení mimořádného opatření - zejména to, aby byla agenda zajištěna co nejnižším počtem zaměstnanců a v případě karanténního opatření nebyl ohrožen plně výkon této agendy,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Úřad musí také vytvořit bezpečné podmínky jak pro zaměstnance, tak i klienty. I když chtějí úředníci vyhovět, musejí dodržovat všechna pravidla.

„Někteří zákazníci nám navrhovali, abychom spustili objednávkový systém, ale v dané chvíli by to celou věc ještě více zkomplikovalo. Během středeční úřední doby jsme obsloužili na agendě vozidel zhruba sedmdesát lidí. V případě objednávkového systému by mohlo být na agendu přihlášeno maximálně 36 lidí, protože musíme počítat průměrnou dobu na jednoho klienta 15 minut - tak, abychom garantovali vyřízení podle objednávky,“ vysvětlila Jitka Kočicová.