Obyvatelé Hranic se mnohdy pozastavují nad celkovým vzezřením městského hřbitova. Proto i v programovém prohlášení nové rady je zmínka o nápravě.

„Uskutečníme celkovou úpravu hřbitova v Hranicích," slibují radní a vypadá to, že svá slova myslí vážně.

„Prozatím opravujeme střechu nad obřadní síní, která je zhruba patnáct let stará, a plech, který ji pokrývá, už není ve vyhovujícím stavu. Opravu budovy platí město," pověděl o probíhajících rekonstrukcích jednatel hranické pohřební služby Tomáš Bolf. Začíná to střechou a skončí pravděpodobně zbrusu novou fasádou celého hřbitova.

Městu Hranice se podařilo pozměnit nevhodně nastavenou smlouvu na provoz hřbitova. S církví uzavřelo smlouvu na 99 let, a zrušilo tak původní roční výpovědní lhůtu.

„Dohodli jsme se na tom, že město vynaloží své prostředky a opraví celý hřbitov na své náklady. Církev zato nebude moci smlouvu vypovědět. Přece jen jde o několikamili­ónovou investici, tak musíme mít jistotu, že pro město Hranice a především jeho občany je tento prostor smluvně řádně zajištěn," vysvětlil první krok starosta.

Obnova urnového háje i nový vstup

Územní rozhodnutí i návrh rekonstrukce chce rada stihnout do ledna příštího roku.

„Především se budeme snažit, abychom neomezili chod a funkci hřbitova, proto rozdělíme rekonstrukci do několika etap," přiblížil plán starosta Kudláček. Jako první se chce věnovat zadní části areálu. Zde plánuje obnovit prostory pro urnový háj a vylepšit zázemí pro správu hřbitova.

Další změnou bude nový vstup, sociální zařízení a parkovací plochy na místě nevyužívané staré márnice. Přibude i napojení na silnici vedoucí k malému nádraží. Centrální část hřbitova čekají nejrozšířenější práce. Je třeba vyměnit kanalizaci, přívody vody, chodníky i osvětlení. S tím souvisí i proměna zeleně areálu.

Rychlost oprav se samozřejmě odvíjí od toho, jak bude rada uvolňovat peníze. „V našem zájmu je, aby kompletní rekonstrukce proběhla v co nejkratším čase. Nevylučuji však, že se průběh realizace rozdělí na dvě až tři etapy s ohledem na investiční možnosti města a především s ohledem na zajištění funkčnosti tohoto pietního místa," řekl Kudláček. „Domnívám se, že by celý hřbitov mohl být hotový v roce 2018," dodal. (jes)