„V první etapě dojde na část zdi od hlavního vstupu na hřbitov z Hřbitovní ulice po vstu na hřbitov od obřadní síně,“ informoval dříve mluvčí města Petr Bakovský. Tato část rekonstrukce by měla být hotová do konce října. Zároveň s opravou hřbitovní zdi bylo potřeba zakrýt nebo i demontovat náhrobky, které se po rekonstrukci opět navrátí do původního stavu.

Druhá etapa má za úkol opravit zbývající část zdi a vybudovat nové oplocení kolem urnového háje a také odstranit márnici. Práce by měly započnout v březnu příštího roku.