Přeměna Svatoplukovy ulice, která za normálních okolností slouží jako jediný příjezd pro automobily na Masarykovo náměstí, začala 1. dubna.

Firmě, která nyní provádí výkopové práce, se podařilo zkrátit časový harmonogram prací přibližně o jeden týden. První etapa oprav měla původně skončit až 10. května, v těchto dnech již však stavbaři finišují.

„Máme už zkušenosti z rekonstrukcí jiných částí centra města, že v historické zástavbě se mohou objevit nepředpokládané komplikace. Předpokládaná lhůta ukončení prací je do 5. června, přičemž opravy nyní díky příznivému počasí běží s týdenním náskokem,“ informoval mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Na stavbě se podílí také patnáct romských spoluobčanů, které firma zaměstnala. „Zeminu, kterou na místě vybagrujeme, pak čeká ekologická likvidace, stejně jako živičné povrchy. Našim pracovníkům se však také podařilo prokopnout kabel telefonického vedení,“ uvedl Jaroslav Hübner z firmy, která ve Svatoplukově ulici nyní pracuje.

Kabel musel být ihned provizorně přepojen. Při výkopových pracích se zaměstnanci setkali také s problémy, které byly spojeny se špatně umístěnými plynovými uzávěry. Lidé mohou Svatoplukovou ulicí procházet prakticky bez omezení.

Objížďka pro automobilovou dopravu je vedena přes ulici Radniční, ve které je doprava vedena opačným směrem, než je obvyklé.

S ukončením prací ve Svatoplukově ulici skončí také poslední část revitalizace historického centra v Hranicích. „Další větší opravy v centru již plánovány nejsou,“ podotkl Bakovský.