Letošní Tříkrálová sbírka byla v olomoucké arcidiecézi velmi úspěšná. Štědří dárci do kasiček věnovali celkem 31 974 582 korun. Na mnoha místech se přitom ještě letos koledovat nemohlo.

„Výtěžek sbírky je opět rekordní a já mám obrovskou radost. Nejenom ze samotného výtěžku, ale především z toho, že nejsme lhostejní k potřebám druhých a dobro se vždycky ukáže, když je potřeba. Z celého srdce děkuji všem dárcům, koledníkům a organizátorům sbírky,“ ocenil dárce ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt.

Finanční výnos samotné koledy je podle něj sice o přibližně 240 tisíc korun nižší, než byl v roce 2020, ale po přičtení aktuálního výnosu z darů, které dárci zaslali na speciální tříkrálové konto, je opravdu rekordní a aktuálně přesahuje částku 32,8 milionu korun. Tříkrálová platební brána na www.trikralovasbirka.cz a možnost zaslat příspěvek pomocí DMS funguje celoročně.

I proto je aktuální výnos sbírky zatím jen předběžným výsledkem a bude ještě definitivně potvrzen. Potvrzení letošního výsledku z koledování bude definitivní až po kontrole všech dokladů, které se týkají úředního zapečeťování a rozpečeťování sbírkových pokladniček. Tato administrativní kontrola již probíhá, Charita díky ní naplňuje deklarovaný přísný dohled nad výnosem sbírky.

Na území olomoucké arcidiecéze bylo letos zaevidováno na pět a půl tisíce kasiček. Koledy se zúčastnilo okolo 20 tisíc dobrovolníků. Na využití financí ze sbírky dohlíží takzvaná tříkrálová komise. Ta bude po celý rok posuzovat projekty místních Charit a postupně potvrzovat nebo zamítat finanční podporu z výnosu celorepublikové sbírky. Příspěvky od štědrých dárců ale nebudou pomáhat jen v tuzemsku. Nejméně deset procent z výtěžku je předem alokováno na podporu humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí.

První Tříkrálová sbírka se z podnětu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera konala v roce 2000 jen na území Olomoucké arcidiecéze. Díky velmi pozitivnímu přijetí od veřejnosti sbírka probíhá od roku 2001 ve všech diecézích České republiky. V loňském roce nemohli kvůli covidovým opatřením koledníci chodit dům od domu. Dárci přispívali do kasiček umístěných na úřadech, v obchodech či firmách nebo posílali příspěvky přes internet.