Od letošního roku se mohou zapojit do vzdělávacího projektu Uznávání neformálních a informálních výsledků (UNIV), který umožňuje dospělým zájemcům doplnit kvalifikaci.

„Princip projektu spočívá v tom, že zájemce kontaktuje akreditovanou školu s žádostí o uznání některé dílčí kvalifikace. Škola mu přidělí poradce, který zjistí rozsah jeho znalostí a zájemci navrhne, které kompetence by si měl doplnit a v jakém kurzu,“ uvedl v tiskové zprávě o celém projektu Jiří Varhaník.

Do projektu UNIV se zapojilo jedenáct škol z Olomouckého kraje, mezi které patří také Soukromá střední odborná škola v Hranicích a Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické v Přerově. „Naše škola se do projektu přihlásila z několika důvodů. Jednak se prostřednictvím projektu naši pedagogové mohou seznámit s prací na vzdělávacích programech, jednak vzhledem k ubývání žáků na školách můžeme nabídnout jak prostory, tak i pedagogy,“ vysvětlil důvody zájmu o projekt ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště technického v Přerově František Šober.

Jak uvedl, pedagogičtí pracovníci se od roku 2005 účastní různých školení, v nichž si doplňují své vzdělání ohledně výuky dospělých. Přerovská střední škola a učiliště nabízí dva vzdělávací programy – obsluhu strojů a zařízení a autodiagnostiku. „Týká se to například těch zájemců, kteří jsou sice ve svém oboru zaučení, ale nemají výuční list. V takovém případě akreditovaná komise uchazeče přezkouší, přičemž se během praktické zkoušky zjišťují i jeho teoretické znalosti. Zájemce pak může získat certifikát o dílčí nebo úplné kvalifikaci,“ uvedl Šober.

Pouze jednu část projektu, tvorbu vzdělávacích programů, zajišťuje Soukromá střední odborná škola v Hranicích. „Uznávání výsledků vzdělávání není v současné době aktuální vzhledem k maturitní zkoušce, proto doškolování zájemců, kteří na konci projektu získají výuční list, neprovádíme. Zaměřujeme se na vzdělávací moduly, které jsou pro střední školy, nebo ve formě kurzů,“ uvedl ředitel Soukromé střední odborné školy v Hranicích Petr Flajšar.