MILENOV

Obec Milenov leží v půvabném údolí Moravské brány, v nadmořské výšce 285 m nad mořem mezi Drahotušemi a vesničkou Uhřínov 5,5 km západně od města Hranice.

První zmínky o Milenovu se datují od roku 1353 a úzce souvisejí s dějinami hradu a města Drahotuš, později s panstvím Hranickým. Roku 1850, po zrušení roboty a poddanství, volila obec první obecní výbor, který měl 9 členů.

Od roku 1792 se objevují první psané zprávy o Milenovské škole. Dominantou obce je kaple Nanebevzetí Panny Marie, která byla vysvěcena roku 1870.

V současné době v obci Milenov žije 420 obyvatel, kteří mají k dispozici vodovod, kanalizaci a plynovod. Základní obslužnost zajišťuje prodejna smíšeného zboží.

Děti z obce a z blízkého okolí navštěvují Mateřskou školu Čtyřlístek Milenov, která v minulém roce získala titul Ekoškola. V obci působí spolky – Český svaz včelařů, Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž a Myslivecký spolek Podsedek.

SUŠICE

Ve světle archeologických průzkumů představuje katastr obce Sušice u Přerova zcela výjimečné území s archeologickými nálezy dokládajícími osídlení od doby lovců mamutů, prvních zemědělců, přes dobu bronzovou, keltské a germánské osídlení, až po Velkou Moravu a následné středověké obyvatele.

Jako jedna z mála obcí v širokém okolí se Sušice mohou pyšnit nejstarší písemnou zmínkou datovanou již v roce 1078.

O historii Sušic vypovídá mnoho historických materiálů, zejména kronik. Na jejich základě vyšla v roce 2005 první kniha o obci z pera dr. Bohumila Matušíka, rodáka ze Sušic, který byl neúnavným badatelem, amatérským historikem a ve svém díle se striktně držel historických pramenů.

Na tuto starší publikaci volně navazuje kniha nová, vydaná v červnu letošního roku, nesoucí název Kroniky vyprávějí. Úvodní kapitolu této knihy vypracoval archeolog Muzea Komenského v Přerově Zdeněk Schenk, kde se podrobně věnuje rozsáhlým výsledkům staršího i nejnovějšího archeologického bádání.

Hlavní část knihy tvoří autentický přepisů kronik zachycujících kromě historických událostí i lidová vyprávění, zkazky i neověřené zprávy, které jsou také součástí minulosti a vyzývají k dalšímu bádání.

Autory těchto částí jsou pan Stanislav Šromota, rodák z osady Kudlov, která k Sušicím přináleží, lidový písmák, amatérský archeolog a sběratel, a také dlouholetý řídící učitel sušické školy pan František Janda.

Součástí knihy je i bohatá obrazová příloha. Pro zájemce je kniha stále ke koupi na obecním úřadě v Sušicích.

Zdroj: obec Milenov a obec Sušice