OPATOVICE

Již prehistorické nálezy ukazují, že prostor Opatovic byl osídlen již ve velmi dávných dobách, archeologické nálezy z roku 2010 potvrdily období pozdního eneolitu, a název obce nám naznačuje, že vznikla jako produkt kolonizace církevních vrchností, kterým hranický újezd náležel nesporně od druhé poloviny 12. století, přesto je výskyt obce v písemných dokumentech poměrně pozdní.

Obec se výslovně připomíná až v roce 1447. Žije zde 810 obyvatel a katastrální území obce má rozlohu 797 ha. Uprostřed obce se nachází řada historických budov, ale také sakrálních stavby a pomníky, které se nacházejí po celém katastru.

Z nejvýznamnějších z nich je základní škola, postavená v roku 1869, která zásadní přestavbou prošla v roku 1894. Dále kaple sv. Mořice z roku 1877. Z celého výčtu sakrálních staveb je nejstarší barokní socha sv. J. Nepomuckého z roku 1733. V prvorepublikovém Československu vznikl v obci Lidový dům, jehož základní kámen byl položen v roku 1925 místním Spolkem lidového domu, spolek stále ještě existuje.

V roku 1938 byl odhalen v obci pomník padlých, který byl věnován obětem první světové a později druhé světové války. Mezi další významné stavební objekty patří hasičská zbrojnice z roku1959 a sportovní areál Pod Hory vznikl kolem roku 1954, kdy začala jeho výstavba.

Spolky v obci hrají významnou úlohu, některé z nich mají i hlubokou historii a mezi nejvýznamnější patří: Spolek Lidový dům, Sbor dobrovolných hasičů Opatovice, který má poloprofesionální jednotku, dále TJ Sokol Opatovice z.s., Myslivecký spolek Opatovice – Rakov, Rybářské sdružení Opatovice, z.s., Český svaz včelařů, z.s., Český svaz žen a Spolek opatovské školy. Obec žije čilým společenským životem a je známa v širokém okolí také díky zatopenému kamenolomu.

OSEK NAD BEČVOU

Obec Osek nad Bečvou je začleněna územně pod okres Přerov a náleží pod Olomoucký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Lipník nad Bečvou. Obec Osek nad Bečvou

se rozkládá asi devět kilometrů severovýchodně od Přerova a pět kilometrů jihozápadně od města Lipník nad Bečvou. Tato část střední Moravy se historicky a etnograficky nazývá Haná.

Území této středně velké obce trvale obývalo k 1. 1. 2019 velkem 1265 obyvatel. Katastrem obce protéká řeka Bečva na níž stojí dva jezy, a podél řeky prochází stejnojmenná cyklostezka.

Pro děti školního věku je v obci k dispozici základní škola vyššího stupně a rodiče menších dětí mají k dispozici také školku.

Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní areál s umělým povrchem, dětské hřiště s hřištěm pískovým a pro vyznavače Petrova cechu také rybářský revír Jadran, na kterém je také možnost se okoupat. Dále v obci najdete knihovnu, kostel Povýšení sv. Kříže a dva hřbitovy.

Z další občanské vybavenosti je zde matriční a poštovní úřad. V obci lze využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Obec Osek nad Bečvou leží v průměrné výšce 225 metrů nad mořem.

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1322. Celková katastrální plocha obce je 1303 ha, z toho orná půda zabírá 75 procent.

Zdroj: obec Opatovice a obec Osek nad Bečvou