Přibližně sedm kilometrů od Hranic se na úpatí posledních výběžků Karpat rozkládá jedna z nejstarších obcí Hranicka – Skalička.

Poblíž obce se nachází velké vápencové těleso pocházející z období druhohor. Místo má nejspíš spojitost s názvem obce.

První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1328, kdy byla olomouckým biskupem Hynkem darována do léna Vlčkovi z Domka. Mezi nejstarší spolky v obci patří Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen již v roce 1893.

První roky po první světové válce znamenaly pro obec zvýšení pozemkového fondu při parcelaci velkostatků v Kelči a Kamenci.

Počátku května roku 1945 tudy projížděly kolony poražené německé armády.

Dne 7. května 1945 se dokonce Skalička ocitla v dělostřelecké palbě Němců, ta si vyžádala život jednoho občana.

K novodobé historii bezesporu patří rok 1957, kdy bylo založeno JZD.

Po sloučení s družstvem z Kamence, Zámrsk i Horních a Dolních Těšic totiž vznikl nejrozsáhlejší komplex v přerovském okrese.

Rostlinná výroba se specializovala na množení osiva obilovin, luskovin a trav na semeno. Byl založen jabloňový sad o výměře dvacet pět hektaru. Živočišná výroba se zaměřila na chov vepřového a hovězího dobytka.