ŠPIČKY

Obec Špičky patří mezi nejstarší obce na Moravě. Mapa cesty sv. misí Cyrila a Metoděje po Moravě v letech 864 až 867 je vedena i přes obec Špičky.

První písemná zmínka se se objevuje v listině z roku 1169 v latinské podobě ,,in villa Stpicki“. Obec se nachází v nadmořské výšce 340 – 360 m, severovýchodní části katastru prochází hlavní evropské rozvodí Baltského a Černého moře.

Dominantou obce je farní kostel sv. Šimona a Judy, ve kterém se nachází replika celodřevěné monstrance z první poloviny 15. století, jejíž restaurovaný originál je umístěn ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

V obci s cca 300 obyvateli jsou aktivní tři spolky: Sdružení dobrovolných hasičů, jehož součástí je oddíl stolního tenisu, Myslivecký spolek Hejné a Spolek žen.

RADSLAVICE

První písemná zmínka o Radslavicích je z 13. respektive 14. století.

Mezi významné události v Radslavicích patří založení místní školy, ke kterému došlo v roce 1784 či 1785 a sídlila na tehdejší dobu ve velmi moderní školní budově.

Mezi významné společenské a kulturní milníky patří založení Sboru dobrovolných hasičů v roce 1893, vznik tělocvičné jednoty Sokol Radslavice v roce 1913.

Divadelní ochotníci v roce 1945 zakládají samostatný divadelní spolek Radslav, který ročně nacvičuje 1 až 2 představení. V roce 1958 byl založen odbor turistiky, který organizoval děti v místní ZDŠ.

V 50. letech 20. stolení byla místní stodola adaptována na tělocvičnu a později na kulturní dům včetně kina.

V 70. letech 20. století největší investiční akcí byla výstavba obecního vodovodu v rámci akce Z. Současně byla provedena výstavba koupaliště.

V tomto období byla postavena také hasičská zbrojnice, zařízení a úpravy fotbalového hřiště a šaten. V roce 1986 až 1988 bylo v akci Z vybudováno nákupní středisko Jednoty.

V současné době obec Radslavice vystavěla dvě nové cyklostezky, čističku odpadních vod, provedla revitalizaci návsi a pokračuje v rekonstrukci a modernizaci veřejných budov v jejím vlastnictví.

Za svůj kulturní a společenský život se obec Radslavice stala v roce 2012 Vesnicí roku Olomouckého kraje.

Zdroj: obec Špičky a obec Radslavice