Povodí Moravy investovalo už v první fázi do revitalizace řeky v úseku Černotín - Skalička částku 320 milionů korun. Tato akce skončila v dubnu.

„V délce asi 3,5 kilometru toku jsme rozšířili koryto ze 30 metrů na 50 až 80, což je zhruba dvojnásobek. Revitalizace má výrazný protipovodňový efekt - při stoleté vodě dochází ke snížení kulminačního průtoku o téměř půl metru,“ vysvětlil investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Navazující etapa, která odstartovala u Ústí, si vyžádá náklady 21 milionů korun.

„Spočívá v tom, že napojíme v tuto chvíli odstavené rameno řeky Bečvy, což bude mít výrazný efekt pro obec Ústí, která je ohrožena už při dvouletých a pětiletých vodách,“ řekl. Vznikne zde odtokové koryto, jež bude zaplavováno v době zvýšených průtoků.

Jez v Hranicích je po dvou letech znovu otevřený pro veřejnost. Lidé se mohou z blízka podívat, jak Povodí Moravy jez rozšířilo a vybudovalo u něj rybí přechod. Květen 2022
Jez v Hranicích je průchozí. Lidé si mohou gigantickou stavbu prohlédnout

Řešení si pochvaluje starosta Ústí Libor Vykopal.

„Poslední povodeň u nás byla loni v říjnu a měli jsme částečně zatopený sportovní areál. Už během budování protipovodňového opatření Černotín - Skalička jsme poznali, že to pro nás bude mít příznivý efekt. Průtok byl sice značný, ale vody bylo méně ve srovnání s tím, co by nás čekalo, kdyby ta opatření dokončena nebyla,“ shrnul.

Takzvané vybřežení Bečvy se v Ústí opakuje v pravidelných intervalech už od konce osmdesátých let minulého století.

Obnova má pro „uzdravení“ toku velký význam.

„Bečva teče ve štěrcích a jakmile jí dáme prostor, tak je nesmírně dynamická. Touto stavbou otevíráme možnost dalšímu vývoji. V současné době je většina řeky zregulovaná a jen malá část přírodní. My bychom ten poměr ale potřebovali příznivě zvrátit,“ uvedl Jan Koutný z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Podle projektového manažera Povodí Moravy Davida Veselého jde o jeden z prvních projektů v Česku a možná i v Evropě, kdy se takto zeširoka otevřel štěrkonosný tok.

„Nedostali jsme se sice na historickou šířku, ale řeka dostala možnost vrátit se ke svým přirozeným zvyklostem. Takto přirozený tok dokáže daleko lépe čelit všem extrémům - ať už se týkají sucha nebo čistoty,“ zmínil.

Vizualizace možné podoby nábřeží Kropáčova v Hranicích
Nové nábřeží v Hranicích - podívejte se na VIDEO a napište architektovi

Co jsme zkazili, musíme napravit

Ministerstvo životního prostředí podporuje návrat vody do krajiny i návrat toků do původních koryt. „Co jsme zkazili, musíme napravit. Povodně v roce 1997 byly prvním extrémem, který nám ukazoval, že se mění svět a mění se i krajina. My jsme to dlouho nemohli pochopit a nevěnovali jsme pozornost návratu původních přírodních toků. Už jsme se ale napravili a dotační programy na to myslí. Bude to mít velký význam jak pro ochranu před povodněmi obyvatel, tak pro celou přírodu,“ řekla na zahájení stavby v Ústí ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Vizualizace vodního díla Skalička
Poldr, nebo přehrada? Rozhodnutí o Skaličce se odkládá

Nejvýznamnější opatření proti stoleté vodě, kterým se má stát vodní dílo Skalička, už má jasné obrysy. Potvrdil to ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

„Dohodli jsme s ministryní životního prostředí, že půjdeme do varianty suchého bočního poldru, kdy vznikne hráz, která ochrání majetek a životy lidí při nečekaných povodních. Pokud další studie potvrdí, že nedojde k ohrožení léčivých pramenů, tak by mohlo být dílo třeba za deset nebo dvacet let napuštěno. Hráz bude pevná, ale má plnit funkci suchého poldru,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.


Celý soubor opatření od Skaličky až po Troubky, které se staly mementem katastrofálních záplav v roce 1997, si vyžádá náklady kolem 6 miliard korun. „Z toho samotné vodní dílo Skalička bude stát 4,5 miliardy korun,“ upřesnil.