První část úprav, při které se vysazuje zeleň, opravují chodníky a budují nová parkovací místa, by měla skončit 30. listopadu.

Výměna starých chodníků za nové má výhodu i v souvislosti s blížící se zimou. Na nové chodníky totiž mohou vjet menší stroje, které tak mohou pomoci obyvatelům s údržbou chodníků v zimních měsících.

Dnes začíná na Hromůvce úprava odstavné plochy za místní restaurací. Mají tak vzniknout přibližně dvě desítky parkovacích míst, jejichž nedostatek trápí zdejší obyvatele již řadu let. Město má v plánu v rekonstrukci sídliště pokračovat i v příštím roce.

„Druhá etapa se týká především vybudování nových parkovacích míst na severní straně Hromůvky 2 vedle garáží. V rámci závěrečné části bychom chtěli renovovat Hromůvku 1, doplnit odpadkové koše, veřejné osvětlení a moderní lavičky v části mezi panelovými domy Hokejka a Harmonika,“ informoval hranický starosta Miroslav Wildner. Zároveň ale podotkl, že tato akce je podmíněna dotací, o kterou město žádá.

Vše záleží na dotacích

První etapa rekonstrukce sídliště Hromůvka probíhá díky čtyřmilionové dotaci, kterou se městu podařilo získat v letošním roce. „Uděláme maximum pro to, abychom finance získali a mohli tak dokončit revitalizaci nejen Hromůvky, ale i dalších hranických sídlišť,“ přislíbil Wildner.

Hromůvka není jediným sídlištěm v Hranicích, kde město plánuje změny. V minulosti již proběhly úvodní etapy rekonstrukce sídliště Nová a Kapitána Jaroše. Ani v těchto případech zatím není vše dokončeno.

Podle slov starosty dojde k úpravě míst pro kontejnery, město zakoupí nové lavičky a zajistí výsadbu nové zeleně.

Lanové centrum

Na sídlišti Nová je v plánu vytvořit víceúčelové hřiště s umělým a asfaltovým povrchem. Na Hromůvce má vzniknout multifunkční plocha pro drobné sporty a odpočinek. „Jedná se o mobiliář pro starší děti, kde by mohlo vzniknout i nějaké drobné lanové centrum,“ řekl starosta.

Ve fázi příprav je v současné době projekt na renovaci ulice Na Hrázi. Na nejstarším hranickém sídlišti Struhlovsko stačí v závěru upravit jen drobnosti, jako například stání pro kontejnery, nebo rozšířit parkovací plochy.

„Po otevření dálnice, ke kterému dojde 25. listopadu, bude Struhlovsko hotový ráj a zdejší obyvatelé budou mít klid. Je to moje nejoblíbenější sídliště v Hranicích,“ podotkl Wildner.

Hřiště jako hrad

Diskusi mezi obyvateli Hromůvky vyvolalo nově zrekonstruované dětské hřiště na Hromůvce. Již dříve postavené průlezky a houpačky v rámci projektu ohradila betonová zídka.

„Je to, jako když zavřete děti do ohrádky. Děti přece nejsou zvířata,“ stěžovala si jedna z maminek. „Architektka toto hřiště navrhla tak, aby dětem připomínalo hrad. Po zdech mohou děti lézt nebo kreslit. Pravda je, že zídka nemusela být tak vysoká,“ připustil hranický starosta.

Dále podotkl, že jednotlivé části rekonstrukcí panelových sídlišť jsou připraveny tak, že po dokončení jedné části mohou obyvatelé na sídlišti bez dalších úprav žít.

„Revitalizace všech hranických sídlišť je potřebná, ale je to práce na dalších přibližně osm let,“ dodal Wildner.