Zastupitelstvo města schválilo projekt revitalizace zpracovaný zaměstnanci odboru správy majetku už v říjnu loňského roku. Plán dělí celou obnovu do tří etap, náklady se vyšplhají až na osmdesát milionů korun. Z důvodu finanční náročnosti rozdělila investiční komise první etapu ještě na dvě části. První fáze, která vypukne v roce 2016, si vyžádá celkovou částku více než osmnácti milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo na začátku listopadu v rámci programu Podpora bydlení další kolo regenerace sídlišť. Cílem podružných projektů je přeměnit městská sídliště na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí. Ministerstvo na dotace obnov vyčlení čtyřicet milionů korun. Město počítá s finanční pomocí v hodnotě čtyř milionů korun, zbylých čtrnáct milionů musí radnice doplatit sama.

„Peníze jsme v plánovaném rozpočtu vyhradili," potvrdil místostarosta Ivo Lesák.

Finální částka bude upravena podle výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby.

„Výběrové řízení povedeme standartním způsobem na základě zákona o veřejných zakázkách," připomněl Petr Bakovský.

Pokud Hranice žádanou dotaci získají, mohou se obyvatelé struhlovského sídliště těšit na nové okolí svých domovů. V plánu jsou opravy komunikací i chodníků, vybudování nového parkoviště, úprava dětského a sportovního hřiště, kontejnerových stání i veřejné zeleně. V areálu přibydou keře a zatravněné plochy. Venkovní mobiliář doplní vedle nového osvětlení, laviček a odpadkových košů třeba i cvičební prvky.

Mezi další velké investice nadcházejícího roku spadá rekonstrukce ubytovny Jaslo, oprava fasády a výměna oken hranické základní umělecké školy nebo první etapa cyklostezky mezi obcemi Drahotuše a Slavíč. Všechny projekty jsou však podmíněné získáním potřebných dotací.

Radnice v rozpočtu počítá také s kanalizací v ulici Kropáčova a Tesaříkova, protipožárním systémem v domově seniorů a čistírnou odpadních vod ve Valšovicích. Finanční injekce se dočkají i sportoviště ve Velké a Středolesí nebo BMX areál.

Autorka: Veronika Hlavinková