„Když se na to dívám, tak to vypadá, že nebudeme mít, kde parkovat,“ vyjádřil své obavy dvaačtyřicetiletý Petr, který auto spolu se sousedy parkoval u krajnice za domem, neboť na vyznačených místech už většinou volné místo nenašel.

I přesto byla silnice dost široká a auta volnému průjezdu podle jeho slov nepřekážela. Nyní kolem paneláku v rámci úprav rozšířili zeleň a cesta se podstatně zúžila.

„Parkovací místa sice nějaká přibyla u školy, ale určitě ne tolik, aby to stačilo pro tolik paneláků. Každý chce mít své auto na očích,“ říká obyvatel sídliště Nová s obavami, že kvůli nedostatku míst budou muset někteří využívat parkoviště až u Lidlu.

Argumentace ze strany úřadů

Město se ale brání.

„Původní šířka vozovky vjezdu do vnitrobloku byla šest metrů, nyní je zde 5,5 metru, což odpovídá příslušným normám. Dle původního ani nového stavu zde parkování není možné, neboť by nebyly při průjezdu zachovány požadované dva jízdní pruhy. Pokud zde tedy někdo parkoval, porušoval zákon o provozu na pozemních komunikacích. Širší silnice by proto nebyla obhajitelná ani z ekonomického, ani z dopravního hlediska.“ vysvětlil architekt a vedoucí Odboru rozvoje města Hranice Marek Kuchta.

„Základní charakteristikou každé obdobné rekonstrukce je nutnost respektovat legislativní a normové požadavky. Proto nutně dochází k tomu, že některá místa, kde se dříve fyzicky dalo parkovat, ale rozměrově neodpovídala normám, už po rekonstrukci k parkování nemohou být oficiálně využita. Plus do toho vstupuje například bezpečnost chodců – západně od obchodu byl osazen nových chodník, což si vyžádalo změnu kolmých parkovacích stání na podélná. Úbytek parkovacích míst jsme kompenzovali na plácku u kontejnerových hnízd, kde se dříve oficiálně neparkovalo a nyní je tam osm stání,“ upřesnil Marek Kuchta.

Zaparkovaná auta, která lemují krajnice cest na sídlišti, jsou ale k vidění po celém městě.

„Na všech sídlištích se potýkáme se stejným problémem, další navyšování počtu parkovacích míst by bylo možné jen na úkor zeleně, což názorově dělí obyvatele sídlišť na dvě stejně početné skupiny s protichůdnými požadavky. Jedna žádá parkování a druhá brání zeleň,“ dodal závěrem.