Oblíbená místa k parkování se nacházejí například před budovou gymnázia ve Zborovské ulici, na Masarykovo náměstí není daleko ani z parkoviště před obchodním centrem Koloseum a hotelem Cementář. Tam by však podle dopravního značení měli stát pouze hosté hotelu, před Koloseem zase nesmí nikdo parkovat déle než dvě hodiny.

Lidé si zvykli využívat jako provizorní plochu k odstavení svého vozidla soukromý pozemek naproti zámku. „Jedná se o soukromé vlastnictví, tudíž není v kompetenci města ani naší firmy určit režim parkování v tomto místě,“ uvedla tisková mluvčí Activ parking Pavlína Adamčíková.

„Nejedná se o pozemní komunikaci, proto zde neplatí pravidla o provozu na pozemních komunikacích. Víme, že se jedná o soukromý pozemek a vozidla zde stojí se souhlasem majitele, proto se nejedná ani o zábor veřejného prostranství,“ vysvětlil velitel městských strážníků Miroslav Mann.

Pod Synagogou už hrozí botička

Další místo, kde se dříve parkovalo, dnes už to však možné není, je pod Synagogou. Nová značka, která zakazuje stání v celé ulici, to však znemožnila. I proto stále více aut využívá zpevněnou cestu v Komenského ulici na pravém břehu Ludiny.

Z jedné strany je sem sice zákaz vjezdu, u mostu na straně druhé už žádná značka není. O několik zpoplatněných míst přišla firma Activ při loňských červnových povodních, kdy voda podemlela o několik metrů dál koryto Ludiny. To dodnes není opravené.

Za parkování se v Hranicích platí ve všední dny od 8 do 17 hodin a také v sobotu dopoledne. Deník však zjistil, že pravděpodobnost pokuty za stání bez lístku je v sobotu mnohem nižší. Zatímco od pondělí do pátku jezdí po městě auto s pracovníkem firmy Activ a městským strážníkem, v sobotu obávané bílé auto nepotkáte.

„O víkendu náš strážník opravdu s firmou Activ nepracuje. V případě potřeby ale řeší dopravu v centru službukonající hlídka,“ sdělil Mann.

Přesně 999 botiček rozdala firma Activ řidičům v Hranicích od začátku letošního roku do konce září. V loňském roce to za stejnou dobu bylo o šest botiček méně.

Už déle než rok navíc funguje služba SMS parkovné a řidiči mohou zaplatit prostřednictvím textovky z mobilu. Tuto službu dle statistických údajů Activu využije zhruba patnáct zákazníků denně.