Informace najdou zájemci na stránce www.vymentesiridicak.cz, která obsahuje k problematice „povinných výměn 2010“ veškeré potřebné údaje.

Stránky jsou rozděleny do jedenácti intuitivních sekcí tak, aby je mohli využít všichni držitelé uvedených řidičských průkazů v České republice bez ohledu na příslušnost k danému obecnímu úřadu obce rozšířenou působností.