Jedná se o příspěvek soukromé společnosti, která MHD v Hranicích zajišťuje. O navyšování mezd rozhodla vláda kvůli stávce řidičů.

Peníze na mzdy řidičů nepůjdou z rozpočtu města Hranice, ale uvolní je vláda v rámci jednostranné podpory, kterou při podobných příležitostech poskytuje, tzv. transfer.

„Jedná se o to, že tak, jako stát přistupuje k řízenému navyšování platů státní sféry a samosprávy, tak také nařídil povinné zvýšení mezd řidičů městských hromadných doprav. K tomu samozřejmě projednal finanční prostředky, které v transferu dopravních prostředků zasílá našemu městu,“ řekl starosta města Jiří Kudláček.

Úřednici i řidiči

Co to v praxi znamená? Vláda v rámci zvyšování platů státních zaměstnanců nařídila i navýšení mezd řidičům hromadné dopravy a městům rozdělí peníze.

„Navyšují peníze městům schváleným přerozdělovacím koeficientem, který byl v letošním roce navýšen o dvě procenta, což pro město naší velikosti bude dělat třeba deset dvanáct milionů korun v tom transferu státního rozpočtu,“ vysvětlil starosta.

Zároveň vláda sleduje výběr daní, hlavně DPH, a z tohoto titulu také města v letošním roce obdrží nárůsty, které Hranice odhadují na deset milionů korun. Vláda takto řeší právě záležitosti navyšování platů úřednictva a do tohoto balíku přidala i navýšení mezd řidičům.

Tři čtvrtě milionu

„My jsme jako město uzavřeli smlouvu s dopravcem za určitých podmínek. Pokud by do toho vláda nevstoupila, jezdili by řidiči pořád za stejnou cenu. Stát to nařídil a ty peníze nám na to dá,“ vysvětlil situaci s příspěvkem místostarosta Ivo Lesák.

Znamená to tedy, že z klasického rozpočtu města na mzdy řidičů nepůjde nic a navýšení o tři koruny na kilometr, které činí 750 tisíc korun na rok, půjde ze státních peněz. Jednoduchými počty pak můžeme zjistit, že ročně hromadná doprava v Hranicích najede 250 tisíc kilometrů.