Zápis do prvních tříd pro školní rok 2016/2017 se v hranických základních školách uskuteční v pátek 5. února od čtrnácti do osmnácti hodin, a v sobotu 6. února od devíti do jedenácti hodin.

Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2016 dovrší šest let. Rodiče musejí na zápis přinést svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Své brány rodičům a budoucím školákům otevřou základní školy Drahotuše, 1. máje, Struhlovsko a Šromotovo.

„Očekáváme, že k zápisu přijde podobný počet dětí jako loni, kdy jich bylo dvě stě třicet. Dětí s trvalým bydlištěm v Hranicích a místních částech je sto devadesát devět. Počty však určitě navýší děti z okolních obcí," stojí v prohlášení města Hranice.

Malovat, stříhat, poprosit

A co by měl aspirant na prvňáčka ovládat?

Podle manuálu Základní školy Šromotovo by se měl umět sám oblékat, mít základní hygienické návyky jako mytí rukou, používání WC, používání příboru, a především znát své jméno a adresu. Dále pak umět vymalovávat omalovánky, pracovat s nůžkami, pojmenovat důležité části lidského těla a základní geometrické tvary.

Předpokládá se také slušné vychování, kdy dítě dovede poslouchat, uklidit si hračky, pozdravit, poděkovat či poprosit. Na stránkách Základní školy Struhlovsko v pokynech k zápisu zdůrazňují především děti před zápisem nestresovat a ujistit je, že není čeho se bát.

Na Struhlovsku, Šromotovově a 1. máje se zároveň uskuteční zápis do Základní umělecké školy v Hranicích. Zájemci se budou moci přihlásit do hudebního, výtvarného nebo tanečního oboru. 

Autor: David Král