V těchto dnech je ale celý projekt na samém začátku, bělotínští Romové se zatím na svou novou práci připravují.

„Chceme pracovat, jenže získat práci je pro nás mnohemtěžší než pro ostatní,“ řekl jeden ze skupiny Romů Miroslav Ferenc.

„Starosta Bělotína vytipoval pro projekt Návrat do práce v Olomouckém kraji skupinu místních Romů. Pokud se osvědčí, předák skupiny by si mohl vyřídit na údržbu zeleně živnostenský list a mohl by v tomto oboru podnikat se svou četou. Ta v těchto dnech prochází školením,“ vysvětlil Ladislav Podmele, koordinátor ze společnosti Počítačová služba, která je garantem projektu pro Olomoucký kraj.

Účastníci postupně absolvují motivační kurz, rekvalifikaci v oboru údržba zeleně na Střední lesnické škole v Hranicích a také výuku práce na počítačích.

„Motivační kurz trvá deset dní, šest hodin denně. Účastníci se zde dozví, jak překonat stres, jak být asertivní, seznámí se s komunikačními dovednostmi. Na tento blok máme vlastní učebnice, kde jsou atraktivní formou podány veškeré informace,“ upřesnil Ladislav Podmele. T

řídenní počítačový kurz je zaměřený prakticky. „Účastníci se naučí pracovat s internetem, psát e-maily, napsat vlastní životopis, vyhledávat nabídky práce přes internet,“ popsal Ladislav Podmele.

V praktické části se pak naučí ovládat křovinořez, motorovou pilu a další zahradnické nástroje a přístroje, učí se jak pečovat o zeleň. Bělotínští Romové vkládají od své účasti v projektu značné naděje.

„Už jsme pod obcí kdysi něco podobného dělali, takže nám to jde docela dobře. Pokud se nám podaří dělat to šest měsíců, může si taťka udělat živnost a můžeme začít v tomto oboru podnikat,“ sdělil jeden z účastníků Miroslav Ferenc mladší.

Smyslem projektu je podle Ladislava Podmele podpora zaměstnanosti formou rekvalifikací, získání praxe a vytváření nových pracovních míst pro 600 uchazečů. „Toto je projekt pro nízkovzdělanostní skupiny, pro lidi, kteří jsou dlohoudobě vedeni na úřadu práce,“ dodal Podmele.

Významná je přitom finanční podpora ze strany Evropské unie. „Sedmdesát pět procent celkových nákladů na pracovníky hradí z větší části Evropská unie a částečně český stát, 25 procent pak jde z obecního rozpočtu,“ upřesnil Ladislav Podmele. Na Přerovsku je kromě pěti bělotínských Romů v rámci tohoto projektu zaměstnáno dalších pět Romů.

„Dva z Kojetínska podnikají ve stavebnictví, jeden člověk pracuje v kojetínské Charitě, jedna žena je zaměstnaná jako administrativní pracovnice na exekučním úřadě v Přerově a jeden muž podniká ve stavebnictví v Přerově,“ vyjmenoval Ladislav Podmele.

Celkem je na Přerovsku v rámci tohoto projektu umístěno 130 osob.

Jak se do projektu dostat?

Zájemci o spolupráci se mohou obrátit na společnost Počítačová služba, která nové pracovníky rekvalifikuje v oboru, ve kterém firma podniká, například v činnostech kuchař, číšník, mechanik, svářeč, švadlena, zedník, prodavač, atd.