Konkrétních rad, jak řešit množící se případy slovních i fyzických útoků, které mají na svědomí romští spoluobčané, se však zástupci města nedočkali. Ministryně se totiž chtěla spíše seznámit se současnou situací. Přesto přislíbila, že pokud město bude chtít lokality, v nichž žijí romští obyvatelé, vybavit monitorovacími kamerami, zajistí, aby na jejich nákup přispěl také stát.

„Paní ministryně přijela zmapovat situaci v našem městě a chtěla znát veškeré informace o problémech, se kterými se v poslední době potýkáme,“ řekl primátor Přerova Jiří Lajtoch.

Podle něho Džamila Stehlíková do Přerova přijela na výzvu krajské koordinátorky pro národnostní menšiny Renaty Köttnerové. Ta se minulý týden setkala s představiteli města a policie na mimořádné schůzce, kde se projednávala rostoucí agresivita některých romských spoluobčanů.

Zástupci města však přišli na další způsob, jak nepokoje mezi majoritní a minoritní skupinou obyvatel řešit. „Dohodli jsme se, že se setkáme s některými staršími Romy. S nimi dané problémy prodiskutujeme,“ sdělil Lajtoch.

Podle něho ministryně, která se zabývá otázkou národnostních menšin a různých forem diskriminace, zástupcům města přislíbila, že podpoří nákup monitorovacích kamer. Podle primátora by se tyto kamery mohly objevit v Tovačovské a Kojetínské ulici. „Od tohoto opatření si slibujeme, že se v této části města sníží počet přestupků a trestných činů,“ dodal Jiří Lajtoch.