To jsou některé z výsledků, které přináší práce hranického Domu dětí a mládeže s romskou mládeží.

„Začali jsme v roce 2001, kdy pod vedením Roberta Sutorého zahájil svou činnost romský kroužek s asi dvaceti dětmi. Od té doby se počet dětí zvyšoval, dnes jich je asi sedmdesát,“ uvedla ředitelka hranického Domečku Blanka Šturalová.

Ve městě přitom žádná jiná organizace, která by se touto mládeží zabývala, nepracuje. „Díky dotaci z ministerstva školství jsme mohli naše aktivity dále rozšířit. Děti si teď mohou vybírat z širokého spektra zájmových činností, podle toho, co každému vyhovuje,“ informovala Šturalová.

V současné době pracují při Domečku již čtyři taneční kroužky, o který mají zájem převážně dívky. Kromě toho jsou zde dva hudební kroužky, kroužek výpočetní techniky a sportovní kroužek, o který je největší zájem mezi mladšími dětmi.

„Dětem jsme nakoupili kostýmy, sportovní vybavení nebo výtvarné potřeby, to vše díky zmíněné dotaci,“ podotkla ředitelka hranického- Domečku.

Kromě pravidelných kroužků se během roku konají také jednorázové akce. „Děti jezdí na výlety, organizujeme i letní tábory, na nichž se nám částečně podařilo napravit špatné zvyky a návyky dětí,“ dodala Šturalová.

Podle vedoucího kroužku Roberta Sutorého jsou dopady aktivní činnosti na děti více než příznivé. „Učí se smysluplně využívat svůj volný čas, takže je to zároveň prevence kriminality i motivace pro vzdělávání,“ vysvětlil Sutorý.

Toho těší i to, že o kroužek je stále větší zájem, a popisuje i plány do budoucna. „Zatím jsme se děti snažili hlavně přilákat. Teď bychom se chtěli více zaměřit na jejich vzdělávání, aby měli větší šance na trhu práce,“ řekl Sutorý.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika