„Zatím nemáme křížovou kontrolu, tedy výsledky námi odebraných vzorků. Ale považuji za nutné už nyní všechny uklidnit zprávou, že v řece není jedovatá látka. Jakmile budeme mít výsledky rozborů dalších vzorků, budeme veřejnost informovat,“ řekl Robert Stržínek, starosta Valašského Meziříčí.

Nikl není pro člověka významně toxický, ale patří mezi potenciální karcinogeny a je rozšířeným kožním alergenem.

Opakovaný kontakt nebo i požití může vyvolat přecitlivělost a alergické reakce.

Ke znečištění řeky Bečvy došlo v úterý 27. října také v Přerově - barva vody byla oranžovo-rezavá.
Otrava ryb stále nemá viníka. A proč byla Bečva oranžová?

Toxicita je pro některé vodní organismy poměrně vysoká a z tohoto důvodu je jeho přípustná koncentrace v povrchových vodách přísněji limitována, než v pitné vodě.

Případ vylekal rybáře kvůli velkému úhynu ryb, k němuž došlo před necelým měsícem následkem zamoření řeky kyanidem: viník tehdejšího úniku chemikálií zatím stále není jasný.