Hlavním důvodem, které k tomuto kroku zastupitele vedl, je skutečnost, že jednotliví odběratelé tepla se od tohoto zásobování postupně odhlašují.

„Se snižujícím se odběrem samozřejmě souvisejí rostoucí fixní náklady. Od toho se odvíjí i nárůst ceny tepla. Věrní zákazníci na to de facto doplácejí a cena jim roste," řekla starostka Hranic Radka Ondriášová (ČSSD).

Finanční nabídka, ale také garantovaný cenový vývoj tak budou podle slov starostky základními kritérii, podle kterých se zastupitelé přibližně letos v listopadu rozhodnou, kterému podniku provoz tepelného hospodářství v Hranicích prodají.

I když se stále mluví hlavně společnosti ČEZ Teplárenská, která město oslovila jako první již na konci ledna, nabídku předložila 18. dubna také společnost Dalkia Česká republika a o dva dny později projevila obecný zájem o spolupráci na dodávkách tepla i firma MVV Energie CZ.

Konkrétní detaily nabídek těchto společností zatím nikdo z vedení radnice nechce komentovat, hodnota prodávajícího majetku ale známá je.

Podle starostky Ondriášové se pohybuje kolem šedesáti milionů.

„Je ale rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou. Jedna z nich je šedesát čtyři a druhá padesát devět milionů," řekla.

Ceny teply by prý měla klesnout

Zatím není jasné, jak město peníze za prodej kotelen využije.

„V tuto chvíli jsme se ještě nebavili o konkrétním využití, protože v podstatě ještě konečnou částku neznáme. Město má v současné době několik investičních projektů, ať už ve fázi zpracování projektových dokumentací nebo studií za přibližně čtyři sta milionů korun. Věřím, že některý z těch projektů budeme schopni realizovat. Pokud tedy získáme finanční prostředky z prodeje majetku, použijeme je na další investice," řekla dále starostka Radka Ondriášová, která s prodejem kotelen souhlasí.

Podle ní bude mít změna dodavatele tepla pro konečné odběratele pozitivní důsledky.

„Pro odběratele, kteří u společnosti Ekoltes zůstávají, znamená prodej krok k lepšímu. Cena tepla by tak měla poklesnout. Konkrétně zástupci ČEZ Teplárenské v dopise uvedli, že jsou schopni snížit cenu tepla až o deset procent," naznačila starostka.

Negativem prodeje blokových kotelen pak bude snížená základní hodnota akciové společnosti Ekoltes, která teplem zásobuje zejména bytové domy na jednotlivých sídlištích, ale například i některé městské příspěvkové organizace. Podle informací města však už nyní v rámci konkurenceschop­nosti vůči domovním kotelnám nabírá ztrátu.

Počet připojených klesá

Dodávka tepla a teplé vody je zajišťována z plynových kotelen postupně od roku 1975. Tendence odběratelů je ale v poslední době poměrně jednosměrná.

Zatímco v polovině roku 2007 město evidovalo ještě 3679 bytů, které tímto způsobem v Hranicích teplo odebírají, na začátku letošního roku to bylo už jen 2791 bytových jednotek. Navíc existuje předpoklad, že odpojování kotelen bude i nadále pokračovat.

Tento vývoj je způsobený podle zprávy tiskového mluvčího Městského úřadu v Hranicích Petra Bakovského způsobený mimo jiné i budováním nových domovních kotelen či zateplováním panelových domů.

Vliv na něj má i změna chování samotných zákazníků. Ti se totiž snaží šetřit jak teplem, tak i teplou vodou.