Co je důvodem vaší návštěvy obcí na Přerovsku?

Snažím se jezdit po celé republice, protože je lepší jednou vidět než stokrát slyšet. Pocházím ze středních Čech a ostatní regiony zatím poznávám. Tyto návštěvy jsou důležité pro sbírání informací a zpětnou vazbu toho, co ministerstvo zemědělství v jednotlivých lokalitách zprostředkovává a pro kontrolu, jaké to má dopady na působení pozemkových fondů a úřadů, Státního zemědělského intervenčního fondu a dalších organizací.Ministr zemědělství Petr Bendl si v Tučíně prohlédl protierozní opatření a biokoridory

O čem jste hovořili konkrétně v obci Tučín? Týkalo se to i nové strategie ministerstva zemědělství na budoucí roky?

V Tučíně jsme kromě zemědělství diskutovali také rozvoj venkova. Tento program je další kapitolou nové strategie, která se týká priorit zemědělského sektoru na roky 2014 až 2020. Agrární sektor je však hodně široký a dalo by se také diskutovat například lesnictví. Součástí strategie je i motivace ke spolupráci obcí a zemědělců, protože ne všude to funguje dobře, a měla by působit také na zvyšování počtu pracovních příležitostí. Jednou z její priorit je podpora živočišné výroby, což by mělo znamenat i šanci lidí na venkově získat práci.

SOUVISEJÍCÍ:

Tučín navštívil ministr zemědělství Petr Bendl, vyšplhal i na větrný mlýn

Ministr Bendl přijel na Hranicko, na „konec světa"

Jakým způsobem u nás podpoříte živočišnou výrobu, u jejíž produkce došlo v minulých letech k poklesu?

Stát v minulých letech směřoval finance především do podpory rostlinné výroby a čím dál tím více jde vidět, že zemědělci dělají logicky to, co jim nejvíce vynáší, tedy, že spíše pěstují technické plodiny. To podle mého není správný trend. Snažíme se to tedy otočit k podpoře živočišné výroby. Budeme zemědělce motivovat k tomu, aby chovali dobytek a drůbež, a to formou finančního zvýhodňování. Chceme, aby na polích byly potraviny a ne technická plodina, a aby lidé měli dobrou a zdravou regionální potravinu.

Jak hodnotít svou návštěvu v Tučíně?

Obec po právu dostala v minulých letech významná ocenění a je vidět, že zde lidé s obcí cítí. Podle všech míst, které jsem viděl, je evidentní, že místní obyvatelé mají svou obec rádi.

Jak chce vaše ministerstvo bojovat s erozí půdy, která trápí i Tučín?

Ochrana půdy a prevence před erozí patří k důležitým bodům nové strategie. Zde v obcích je vidět, že stát prostřednictvím pozemkových fondů a úřadů v tomto ohledu hodně dělá a vynakládá stovky milionů korun ročně na to, aby k protierozivním pozemkovým úpravám docházelo.