Ty si vyžádala rozsáhlá modernizace kanalizační sítě a rekonstrukce čistírny odpadních vod v Lipníku nad Bečvou. Jak uvedli zástupci přerovské společnosti Vodovody a kanalizace (VaK), stavební práce tak budou dokončeny s několikaměsíčním předstihem.

„V průběhu uplynulých dvou let se v rámci projektu Zlepšení kvality vod na soutoku řek Bečvy a Moravy, který byl z poloviny spolufinancován Evropskou unií, dosud prostavělo kolem 420 milionů korun,“ informoval ředitel VaK v Přerově Miroslav Dundálek.

Jak dále upřesnil, během této rozsáhlé investiční akce bylo vybudováno nebo zrekonstruováno celkem 11,2 kilometrů kanalizace v Kojetíně, 12 kilometrů kanalizace v Drahotuších a 2,2 kilometrů v Přerově. Kompletní rekonstrukcí prošla i čistírna odpadních vod v Lipníku nad Bečvou.

„Její rekonstrukce byla zaměřena na zlepšení odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod a na automatizaci provozu. Současný zkušební provoz zatím potvrzuje úspěšné plnění předepsaných parametrů čištění,“ dodal Dundálek.

Podle jeho slov je reálné, že v první polovině příštího roku bude celá investiční akce definitivně dokončena. „Tato stavba výraznou měrou přispěje ke zlepšení životního prostředí nejen v přerovském okolí, ale i dále v povodí řeky Moravy. Finančně se na ní podílela i města Kojetín a Hranice,“ řekl závěrem ředitel Dundálek.