Městský rozpočet na letošní rok předpokládá více než padesátimilionovou ztrátu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je očekáván ve výši 53 364 tisíc korun. Pokrýt by jej měly rezervy z let minulých.

„Z roku 2009 zbylo na účtu města dost peněz na to, aby pokryly investice, které jsou na letošní rok v plánu. Navíc se zřejmě podaří ušetřit na dvou významných akcích. Jednou z nich je plánovaná plynofikace Valšovic a druhou pak rozšíření kapacity mateřských škol,“ uvedl vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Hranicích Vladimír Zemek.