Téměř k miliardě korun se blíží hodnota přerovského rozpočtu. Celkem bude v příštím roce zdejší magistrát hospodařit 910 miliony korun.

Protože se Přerovští snažili udržet příjmové a výdajové položky rozpočtu v rovnováze, zbývá příští rok na investiční akce částka ve výši 20 milionů korun.

„Další financování těchto akcí, a to i těch nejvýznamnějších, jakými jsou třeba výstavba domova důchodců či opravy komunikací, se bude řešit začátkem roku 2008,“ uvedla vedoucí přerovského finančního odboru Oldřiška Sedláčková.

Na investice mají v Přerově úvěr Podle mluvčího magistrátu Bohumila Přidala si však chce Přerov vzít na investice třísetmilionový úvěr.

„Peníze z tohoto úvěru by měly jít na rekonstrukci autobusového nádraží, na budování kanalizace v příměstských částech Přerova, na stavbu Tyršova mostu nebo na zateplení školních budov,“ informoval již dříve náměstek primátora Josef Kulíšek.

Na přímé podpory, grantový program a dotace zastupitelstva byla v Přerově na příští rok vyčleněna částka ve výši 22 milionů korun, z toho na přímé podpory do oblasti sportu, kultury, sociálních služeb a volnočasových aktivit půjde 12,4 milionu korun.

Nejvíce výdajů z rozpočtu bude směřovat také na ztráty v městské a příměstské autobusové dopravě, financování provozu základních škol, sběr a svoz komunálního odpadu, sociální dávky a splátky jistin úvěrů.

Hraničtí chtějí šetřit na výdajích

V Hranicích bude mít radnice k dispozici peněz podstatně méně. Rozpočet zde činí 382 milionů korun. „Snažili jsme se udržet výdajovou stránku v mezích letošního roku. Jen tam, kde nám to nedovolil nárůst cen energií výdaje stoupnou,“ uvedl hranický starosta Miroslav Wildner.

Podle jeho slov bylo snahou vedení města ušetřit co nejvíce peněz na investice. Na ty pro příští rok zbývá 70 milionů korun. „Je to podstatně vyšší částka, než jakou jsme měli na investice letos,“ doplnil hranický starosta.

Nejdražší investiční akcí v Hranicích bude příští rok oprava Komenského ulice, která bude stát 15,5 milionu korun. Značná část peněz půjde také do oprav škol a domova seniorů.

V centru města se bude rekonstruovat Farní ulice a dva miliony míří na vybudování pěší lávky mezi sídlištěm Hromůvka a nákupním centrem Kaufland. Kromě toho má hranická radnice naplánovánu řadu akcí, které jsou však podmíněny získáním dotací.

„Jsou to investice a opravy s celkovým rozpočtem 90 milionů korun, z toho podíl města činí 30 milionů,“ vysvětlila hranická místostarostka Radka Ondriášová.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika