Přitom však minulý rok zástupci města i představitelé státního podniku potvrdili, že hodlají jez U loděnice na řece Bečvě v Hranicích rozšířit neboli zkapacitnit.

S pracemi na jezu se nezačne dříve jak za rok a půl, což uvedla i tisková mluvčí podniku Povodí Moravy, který je investorem.

„Od začátku letošního roku se pracuje na zhotovení dokumentace pro stavební povolení, které zajišťuje sdružení firem – Dopravoprojekt Brno a společnost Valbek. Termín dokončení dokumentace je začátkem příštího roku," uvedla Gabriela Tomíčková. Potvrdil to i správce hranického jezu Jaromír Capil.

„V úterý 27. ledna jsem půjčoval potřebné dokumenty brněnským projektantům. Vím jen, že se dávají dohromady všechny písemnosti a teoretické záležitosti," u­vedl.

Proti velké vodě může obyvatele žijící v okolí Bečvy ochránit právě jez.

„Pokud se jez rozšíří, zvýší se tak jeho kapacita a umožní to regulovat průtok v době větší vody, což bývá především na jaře a při záplavách," vysvětlil Jaromír Capil.

Hranický jez má v současné době dvě části neboli pole. Každé měří na šířku 16 metrů. Zkapacitněním jezu se myslí jeho rozšíření o další, třetí pole na levém břehu, které bude mít stejnou šířku.

Celá stavba by měla být financována ze státního rozpočtu díky dotaci Ministerstva zemědělství s názvem Program prevence před povodněmi, město Hranice se na akci finančně podílet nebude.

„Tak velká investice je nad poměry města, proto se tyto úpravy financují ze státního rozpočtu," vysvětlil mluvčí města Petr Bakovský.

Rybí přechod a ochrana Hranic

Co všechno bude obsahovat rozsáhlá akce s názvem Bečva, Hranice – protipovodňová ochrana města popsala tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

„Kromě zvýšení kapacity jezu je součástí stavby také rybí přechod na levém břehu Bečvy a protipovodňová ochrana města Hranice. Ta spočívá v navýšení nábřežních zdí a hrázky na obou březích Bečvy v úseku zhruba 800m nad mostem," uvedla.

Rybochod slouží k migraci ryb a vodních živočichů z podjezí do nadjezí.

„Výškový přechod je tam v současné době dost výrazný," poznamenal Jaromír Capil.

Termín výběrového řízení na zhotovitele stavby je zatím v nedohlednu.

„Předpokládáme, že to bude někdy v průběhu příštího roku, kdy by se mohly zahájit stavební práce na jezu," zakončila Gabriela Tomíčková.

Potopy zasáhly Hranice v minulosti již třikrát, v roce 1997, 2009 a 2010.

Největší majetkové škody utrpěli hraničtí obyvatelé roku 2010, kdy škody přesáhly hranici 216 tisíc korun.

Barbora Jestřebská