„Současná průtočná šířka jezu je 32 metrů a my ji rozšíříme o dalších 16 metrů na 48. Umožní nám to efektivněji manipulovat na jezu a v zimě se díky tomu také usnadní průchod ledových ker,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Léta vyhlížené rozšiřování hranického jezu zahájilo Povodí už v březnu. Aby by možné provést demolici konstrukcí na levém břehu a položení nových základů, provedlo úplnou srážku vodní hladiny. Ta potrvá až do konce listopadu.

„Od července do listopadu budou probíhat práce, kvůli nimž je nutné provést úplnou srážku až na kótu pevného prahu. Součástí této akce je demolice levobřežních zdí a zahájení přestavby levobřežního pilíře na říční. Dojde k založení nového jezového pole včetně levobřežního pilíře, zdí, přelivné plochy a přemostění,“ vyjmenoval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Ochrana před padesátiletou vodou

Opatření má výrazně navýšit kapacitu jezu.

„Tím, že bude průtočná šířka jezu 48 metrů, dojde při povodních ke snížení hladiny řeky Bečvy. Kromě výrazné protipovodňové ochrany se sníží požadavky na výšku připravovaných protipovodňových zdí a hrází, jež budou doplňovat komplexní ochranu města,“ upřesnil. Na rozšíření jezu navážou další kroky.

Nejvýrazněji by se měla rekonstrukce jezu projevit v úseku Bečvy mezi jezem a mostem u parku Sady Čs. legií. Právě v parku, přilehlých domech a sportovním areálu s plovárnou napáchala v minulosti velká voda rozsáhlé škody. Vyřešit by se měl také tradiční problém s odcházejícími ledy při jarním tání.

Představy, že rozšíření jezu vyřeší všechna nebezpečí, jsou však liché.

„Tato opatření nás ochrání před padesátiletou vodou. Větší povodně by mělo vyřešit až vodní dílo Skalička, o jehož podobě se dosud nerozhodlo,“ připomněl starosta Hranic Jiří Kudláček.

Zavřená cesta na druhý břeh

Předpokládané investiční náklady na rozšíření jezu činí 230 milionů korun. Na financování se podílí Ministerstvo zemědělství v rámci dotačního titulu Podpora prevence před povodněmi a ze svých zdrojů také přímo Povodí Moravy.

Rozsáhlá rekonstrukce přináší také některá omezení - přes jez se chodci ani cyklisté nedostanou na druhý břeh Bečvy.

A na otevření tohoto přechodu si občané ještě nějakou dobu počkají, práce totiž potrvají až do konce roku 2021.