Pro srovnání - před pěti lety se rozvedlo 430 manželů, zatímco loni to bylo 476. Nejčastější příčinou rozvodů byla rozdílnost povah.

Zajímavostí je, že o rozvod častěji žádají ženy a že věk rozvádějících se manželů roste.

„Věk účastníků rozvodů se skutečně v poslední době zvýšil, což souvisí s vyšším věkem, v němž snoubenci v posledních letech uzavírají sňatek,“ informovala předsedkyně Okresního soudu v Přerově Táňa Šimečková.

Podle jejích slov nejčastějším důvodem rozvodu bývá ze strany žadatele o rozvod uváděna takzvaná rozdílnost povah a zájmů.

„Pod tuto příčinu lze zahrnout například neshody finanční, ve výchově dětí, rozdílné názory na trávení volného času a podobně,“ vysvětlila soudkyně Šimečková.

Na dalších příčkách pomyslného žebříčku důvodů rozvodu figuruje alkoholismus, nevěra, nezájem o rodinu, a spíše zřídka se vyskytuje zlé nakládání. Rozvod však není krátkodobou záležitostí, jak by se mohlo na první pohled zdát.

„U manželství s dětmi nelze jednat, dokud nejsou upraveny poměry k dětem. Nejdéle trvají rozvody, v nichž jeden z partnerů s rozvodem nesouhlasí. Zde probíhá odvolací řízení a proces může trvat i déle než rok,“ upřesnila Šimečková.

Jak dále dodala, existují dva způsoby rozvodového řízení, a to rozvod sporný a nesporný. Už z názvu vyplývá, že nesporný rozvod provází méně komplikací.

„U nesporného rozvodu musí být splněny podmínky, že manželství trvalo alespoň rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý z manželů připojí. V takovém případě soud nezjišťuje příčiny rozvratu Musí však být předloženy náležité písemné smlouvy,“ vysvětlila soudkyně.

Mnohem složitější a častější je rozvod sporný. „V takovém případě soud provádí dokazování k tomu, který z manželů a proč rozpad manželství zavinil,“ podotkla Šimečková.