Lidé proto mají strach: Co bude, když přijde velká voda? Obávají se, že se řeka vylije z břehů…

V paměti mají ještě povodně z roku 1997. Povodí Moravy se míní v rámci pravidelné kontroly zaměřit i na stav dna řeky. „Od revoluce se koryto řeky Bečvy v Hranicích nečistilo. Když přijde velká voda, Bečva vyletí z břehů,“ tvrdí zkušený vodák a trenér hranických rychlostních kanoistů Milan Bartoš.

Jak dodal, v pondělí 1. září se začne vypouštět koryto Bečvy a na dvoumetrové nánosy štěrku se mohou jít lidé sami podívat.

„Od mého dětství je o dva a půl metru vyšší dno. Pod mostem bývaly tři až čtyři metry hloubky. Mělo by se to čistit, ale Povodí Moravy to nedělá, od povodní se koryto nečistilo,“ upozorňuje Bartoš, který se na řece pohybuje od svých dětských let.

Vysoké nánosy štěrku na dně Bečvy v Hranicích vadí také místním rybářům. „Řeka už není tak hluboká, a tak zeleň v korytě kvasí a ryby se stahují jinam,“ posteskl si člen hranického rybářského svazu Petr Plaskura.

Povodí Moravy, které má tok ve správě, bude vypouštět Bečvu od 1. do 5. září. Vytěžit zanesené dno ale předběžně nemá v plánu.

„Každý rok, první týden v září, provádíme kontrolu koryta řeky Bečvy a místního jezu a při zjištění technických problémů provedeme běžnou údržbu, jako je odstranění nánosů, promazání, drobné opravy technických částí jezu a podobně,“ uvedla Pavlína Burdíková z Povodí Moravy.

Podle jejích slov firma celkové čištění koryta neplánuje. „Minulý rok jsme nánosy, které by ohrožovaly běžný průtok vody, nezjistili. Vše bylo v normě. Budeme kontrolovat dno řeky a podle toho se rozhodneme, co bude dál,“ vysvětlila Pavlína Burdíková.

Podle jejích slov naposledy těžilo Povodí Moravy nánosy v korytě řeky Bečvy po stoleté velké vodě, která se přehnala Hranicemi v roce 1997.