Dobrovolnice, které do města přijedou, budou podávat od 10 do 17 hodin informace o důležitosti a možnostech prevence tohoto onkologického onemocnění. Kampaň připravila firma AVON. Na tomto projektu se aktivně podílí také pacientská organizace Mamma Help Centrum.

Zájemci si mohou s pracovnicemi centra popovídat o jejich zkušenostech s touto nemocí. Na umělých prsou se zájemci také naučí technice samovyšetřování.

Cílem kampaně je přesvědčit ženy i muže, že jedinou správnou cestou k včasnému odhalení nebezpečí rakoviny prsu jsou pravidelné návštěvy preventivních mammografických a sanografických vyšetření. Růžový autobus najdete dnes na náměstí Přerovského povstání.