Povodí Moravy totiž právě zahajuje opravu nádrže. Práce by měly trvat přibližně do června 2019.

Rybník v Drahotuších nechalo Povodí Moravy vypustit na jaře loňského roku. Důvodem byl celkový špatný stav vodního díla, především pak velká míra usazenin.

Kvůli sedimentům tak nádrž zadržovala podstatně méně vody, než její kapacita umožňuje.

„Postupem času byla nádrž průběžně zanášena sedimenty, čímž došlo k výraznému omezení původního retenčního prostoru. Na nádrži tak dojde k celkové opravě a k odtěžení sedimentů,“ vysvětlila za Povodí Moravy Jana Kučerová z útvaru vnějších vztahů a marketingu.

Vedle odtěžení sedimentů by se opravy mělo dočkat také nefunkční výpustné zařízení, které vodohospodářům nedovolovalo manipulovat spodní výpustí a regulovat tak výšku hladiny. Povodí Moravy dále stabilizuje břehy i hráz a opraví bezpečnostní přelivy.

Rekonstrukce vodního díla vyjde přibližně na 13 milionů korun. Šedesát procent pokryje dotace Ministerstva zemědělství, zbylých čtyřicet procent uhradí Povodí Moravy z vlastních zdrojů.

„Obnovou malých vodních nádrží docilujeme nejen zvětšení zásob vody v krajině, ale nádrže slouží i jako stanoviště vodních živočichů a rostlin a přispívají také k protipovodňové ochraně,“ upozornil na důležitost obnovy drahotušské nádrže generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.