Neznámý cestující ve stanici Suchdol nad Odrou nefunkční dveře otevřel, do Hranic pak vlak i s cestujícími dojel s napůl otevřenými dveřmi ve voze určeném pro děti do deseti let.

Na odpolední spoj z Bohumína do Brna vyjela minulou sobotu souprava rychlíku i s vagonem, u kterého nebyly funkční jedny dveře. Informovala o tom vcelku nenápadná téměř roztržená cedulka.

„V Suchdole nad Odrou někdo tyto dveře přes zákaz otevřel a způsobil jejich úplné poškození. Proto vlakvedoucí uzamkla příchod k tomuto prostoru, a to z obou stran, aby se k nim cestující nedostali a nebyla ohrožena jejich bezpečnost,“ uvedl Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení Českých drah.

Aby se však malé dítě, pro které byl vůz určen, k otevřeným dveřím dostalo, stačilo jednoduše otočit zamykačem, podobně jako na toaletě. Na nástupišti v Hranicích na příjezd vlaku vyčkával technik, který spolu s výpravčím, průvodčí a vlakvedoucí dveře opět násilím zavřel. Způsobilo to zhruba pětiminutové zpoždění vlaku, jehož další stanicí byl Přerov, kde další cestující dveře bez povšimnutí zákazu otevřel.

Pozoruhodná byla reakce vlakvedoucí, která zdálky viděla otevřené dveře a od nich odcházejícího muže, který cestoval ve vedlejším voze první třídy. Zaměstnankyně drah po něm začala hlasitě křičet, přičemž nechybělo ani několik sprostých a hrubých urážek.

Po té, co si muž s těžkým kufrem v ruce všechno vyslechl, vyšlo najevo, že dveře otevřel někdo jiný. Přerovský drážní technik dveře zavřel sám a bez problémů během několika vteřin. „Vůbec jsem v první chvíli nevěděl, o co šlo. Až potom jsem si uvědomil, že z vedlejších dveří vystupoval pán, který si zřejmě nevšiml cedulky dveře nepoužitelné. Reakce průvodčí byla ovšem neadekvátní. I kdybych ty dveře otevřel já, sprostě by mluvit před lidmi neměla,“ komentoval muž bezprostředně po situaci.

„Byla to možná poněkud unáhlená razantní reakce, která byla motivovaná hlavně bezpečností cestujících,“ omlouval chování vlakvedoucí mluvčí drah. „Sprosté jednání našich zaměstnanců je zakázané a nepřípustné. V některých situacích je však nutné postupovat velmi přísně, což může být vnímáno negativně,“ dodal Petr Šťáhlavský.

Pokud by cestující během jízdy zjistil, že vlak jede s otevřenými dveřmi, měl by neprodleně kontaktovat obsluhující personál. Některé vagony dokonce vůbec neobsahují zařízení, které by dveře centrálně zavřelo a zajistilo, že se nemohou za jízdy otevřít.

České dráhy v nich umisťují výstražné nápisy, které na skutečnost upozorňují. Jak se ale ukázalo, lidé ne vždy podobným nápisům věnují pozornost, zejména pokud z vlaku spěchají na autobus nebo chtějí stihnout přípojný vlak.