Lípa měla suché větve a jedna z nich neodolala náporu posledního vichru. Důsledkem bylo, že ji město nechalo hned vzápětí pokácet. „Byla vyhnilá a ohrožovala kolemjdoucí,“ zdůvodnil starosta Potštátu Karel Galas. Miroslav Kosňovský, který vidí na torzo stromu z okna své restaurace, považuje tento zákrok za zbytečně razantní.

„Tu lípu stačilo jen prořezat. Byla zdravá, viděl jsem její kmen,“ zastal se padlého stromu. „Přece je nebudeme všechny kácet jen proto, že jsou staré,“ dokončil svou myšlenku a poukázal ještě na další lípy, které podle jeho názoru měly zůstat na svém místě. „Stejně tak nesmyslně pokáceli i lípu u školy a pak další lípy vedle hřbitova,“ řekl.

U školy nechala obec mohutný strom pokácet z bezpečnostních důvodů. Denně kolem něj procházely děti. „Původně jsem chtěl tu lípu jen zmladit, ale město si přálo ji pokácet. Když jsem pak její dřevo dával k dispozici truhláři a on si je prohlédl, řekl mi, že to vypadá, jako by do toho stromu před nějakou dobou uhodil blesk,“ uvedl Jan Velčovský, majitel firmy, která se zabývá rizikovým kácením stromů. „V té ulici hodně fouká vítr a už několikrát z té lípy spadla na zem větev. Podle mě je rozumné, že ji město nařídilo skácet,“ dodal.

Kosňovský si byl padlou lípu u školy prohlédnout a dospěl k názoru, že byla naprosto zdravá. „Neměla žádnou vadu. Stačilo ji jen prořezat,“ tvrdí. Podle něj je kácení stromů na Potštátě projevem zbytečné hysterie. Kosňovský poukazuje i na to, že jsou stromy nejen výrobcem kyslíku, ale konkrétně lípy také vzácným zdrojem potravy pro včely. „Mám obavu, že město hodlá v kácení lip pokračovat. Některým lidem totiž vadí jejich stín, ale jako oficiální důvod uvádějí strach o děti, které pod těmi stromy běhají,“ konstatoval Kosňovský.

V současné době si město Potštát nechává zpracovat projekt, v němž se odborníci vyjádří ke stavu dalších starých stromů, jež by mohly ohrožovat bezpečnost kolemjdoucích.