„Od roku 2003, kdy jsou Hranice obec s rozšířenou působností, jsme takové opatření nevyhlašovali. Zákaz se nevztahuje jen na Hranice, ale i na ostatní obce v povodí Bečvy, uvedené ve vydaném opatření. Konkrétně se včetně Hranic jedná o Černotín, Dolní Tešice, Horní Těšice, Hrabůvka, Hustopeče nad Bečvou, Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Partutovice, Potštát, Radíkov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí a Zámrsky," pověděla Jana Juháňáková z vodoprávního úřadu Městského úřadu Hranice.

Důvodem tohoto zákazu je dlouhodobé, přetrvávající sucho. Jak uvedla mluvčí Povodí Moravy, sucho je srovnatelné se situací v roce 2003.

„Průtoky v tocích se nyní pohybují v rozmezí od 10 do 60 procent dlouhodobého měsíčního průměru, přičemž tyto hladiny budou i nadále převážně setrvalé nebo slabě rozkolísané," řekla Gabriela Tomíčková.

Zákazy platí i jinde

Alarmující stav ale není jen na Hranicku.

„Zákaz obecného nakládání s vodami byl vyhlášen příslušnými úřady v minulých týdnech na Vsetínské i Rožnovské Bečvě. Nedostatek sněhu v uplynulých dvou letech a současné minimum srážek má dalekosáhlé dopady. Aby se hladiny vod opět navýšily, muselo by souvisle pršet minimálně týden. Krátké a prudké srážky měly pouze ten efekt, že hladiny rychle stouply, ale k významnějšímu nasycení půdního prostředí nedošlo, což se projevuje opět poklesem vody," řekla dále Jana Juhaňáková s tím, že zákaz platí s okamžitou platností.

Vypadá to, že situace se zatím měnit nebude. Podle předpovědi Českého hydrometeorolo­gického ústavu je jisté, že v tomto týdnu můžeme očekávat extrémně vysoké teploty a podprůměrné množství srážek.

„Hladiny sledovaných toků budou tedy i nadále převážně setrvalé. Krátkodobě lze očekávat zlepšení situace především na menších tocích v oblastech zasažených intenzivnějšími srážkami," informovala dále Gabriela Tomíčková.

Pod hrozbou pokuty

Jak by se tedy měli obyvatelé Hranicka k vodě chovat?

„Obecně by každý občan měl, zejména v tomto období, hospodárně nakládat s vodou i bez vydání omezení či zákazů. Při vydání opatření obecné povahy je nakládání s povrchovými vodami, což znamená odběr za pomocí čerpadla, převádění, akumulování, vzdouvání, využívání jejich energetického potencionálu a tak dále, možné pouze na základě platného povolení opravňujícího nakládání s povrchovými vodami a při dodržení podmínek stanovených v daném rozhodnutí," dodala mluvčí Povodí Moravy.

„V povolení bývá vždy stanovena povinnost ukončení odběru v momentě dosažení minimálního zůstatkového průtoku. Ti, kteří neposlechnou zákaz, se vystavují pokutě ve výši až dvacet tisíc korun, právnické osoby až půl milionu korun," doplnila Jana Juhaňáková.

Podle slov Gabriely Tomíčkové se zákaz obecného nakládání s vodami týká několika města a obcí.

„Zákaz platí v Horní Bečvě, Hovězí, Huslenkách, Valašském Meziříčí, Prostřední Bečvě, Zubří, Vsetíně, Horní Bečvě a Rožnově pod Radhoštěm. Zákaz odběru povrchových vod na základě platných povolení k nakládání s vodami pro území obcí a měst platí pro Bělkovice-Laštany a Bohuňovice," sdělila dále mluvčí.

Přesné znění Veřejné vyhlášky pro Hranice a okolí si lidé mohou přečíst na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. O odvolání se obyvatelé dozví stejným způsobem. (jes)