Celá akce odstartovala šestadvacátého února, kdy sčítací komisaři začali do schránek roznášet informační letáky a současně začalo fungovat i telefonické call cetrum, kde se lidé mohli dozvědět všechny možné informace. Sčítání se v České republice koná po desetileté přestávce. Během něj se budou zjišťovat údaje o počtu a složení domácností, úrovni bydlení, vzdělání a nebo zaměstnání.

Každý občan dostane do ruky zelený sčítací list pro osoby. Majitelé a uživatelé bytů ještě navíc žlutý bytový list a majitelé nebo správci domů list oranžový, takzvaný domovní list. Letošní sčítání lidu ale přinese i řadu naprostých novinek.

Poprvé se v naší republice budou sčítat bezdomovci. Novou otázkou ve formulářích je i dotaz na registrované partnerství. Lidé také mohou uvádět svou národnost.

S komisaři vyrazí i romští asistenti

Naprostou novinkou je, že během sčítání budou společně s komisaři obcházet domácnosti v sociálně vyloučených lokalitách romští asistenti.

„Jejich úkolem je seznámit obyvatele těchto čtvrtí s průběhem sčítání, zbavit je nedůvěry a seznámit se způsobem ochrany osobních údajů,“ řekl mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Ondřej Kubala. Podle něj má na Přerovsku působit pět romských asistentů.

„Tím, že budou společně s komisaři chodit do domácností i asistenti, zabráníme, aby někdo formulář nevyplnil jen z důvodu negramotnosti,“ vysvětlil Miloslav Pospíšil z olomoucké pobočky Českého statistického úřadu. Romský asistent poradí nejen s vyplněním formuláře, ale může jej i za obyvatele bez patřičného vzdělání podepsat.

Jedním z asistentů, který bude radit menšině v Hranicích, je i Robert Sutorý. Jako terénní sociální pracovník zdejšího Městského úřadu většinu místních rodin zná.

„S Romy úzce spolupracujeme a snažíme se řešit jejich problémy, takže při sčítání lidu nepředpokládáme žádné problémy,“ řekl Sutorý.

Jeho úkolem bude přesvědčit obyvatele lokalit, aby se nebáli přihlásit ke své národnosti. Mnozí z nich v sobě totiž stále mají nedůvěru k uvedení údaje, který byl v minulosti mnohokrát zneužit. Ze statistických údajů z minulých let totiž vyplynulo, že se Romové ke své národnosti nehlásí.

Jak odevzdávat?

Obyvatelé mají tři možnosti, jak vyplněné formuláře odevzdávat. První je do rukou sčítacího komisaře, druhá elektronicky a třetí odevzdat data v obálce na kterékoliv poště nebo rovnou poslat na zadanou adresu. Roznáška formulářů končí 25. března a půlnoc mezi tímto dnem a 26. březnem je rozhodným okamžikem, který se stane základem pro součet obyvatel.

„Například, kdyby se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, do sčítání už se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, bylo už v rozhodný okamžik mezi námi a do sčítání se počítá,“ uvedl Ondřej Kubala.

Posledním důležitým datem je čtrnáctý duben, kdy musí všichni své formuláře odevzdat. Je jedno zda do rukou komisaře nebo elektronickou formou. (zem)